Ny medarbejder i Skovdyrkerne ØERNE

27.09.2021

Christian Søborg ansat som Skovfoged i Sorø per 16. september 2021

Christian har arbejdet med drift og projektstyring af opgaver inden for park, natur og skovdrift. Det har været både som entreprenør, men også som bygherre, hvor han har lavet udbud på projekter og havedrift.

Christian har desuden været på Skovskolen, hvor han har han undervist i Træpleje, Risikotræer, Skovdrift, Skovdyrkning, pleje af læhegn, Motorsav 1,2 og 3, Indtrækning - og Sprøjte certifikat samt været leder af skolepraktikken i Nødebo igennem 3 år.

Christian styrker vores organisation på Sjælland og skal bl.a. arbejde med driftsopgaver for kommunerne og projekter i det åbne land.