Ny udgave af Skovdyrkeren på hjemmesiden

15.06.2021

Skovdyrkeren nr. 75 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst

Klik på billedet eller her for at læse Skovdyrkeren nr. 75

Så er Skovdyrkeren nr. 75 på gaden.

Denne gang skriver Skovdyrkeren blandt andet om et nyt dansk forskningsprojekt, som undersøger, hvad der sker med udledning af klimagasser, når skov lægges urørt og bliver vådere. Lektor Jesper Christiansen, KU, forsker i hydrologi og står bag projektet i Gribskov, hvor der måles på udledning af metan, CO2 og lattergas i tidligere drænet skov, som nu er lagt urørt og genopfugtet.

Skovdyrkeren har også besøgt Ib og Peter Laursen, Gram, som har købt 240 hektar skov. De har først og fremmest købt på grund af deres store jagtinteresse. Læserne kan blive klogere på, hvordan forstlig skovdrift kan forenes med god vildtpleje. 

Læs også om god skiltning i skoven, biodiversitet og dynamitstænger med mere.

God læselyst.