24.11.2015 - Øst

Det er tid til at skove bøg

De seneste 10-15 år har de fleste været tilbageholdende med at skove den gamle bøg. Mest i håbet om at der måtte komme prisstigninger. Det skete ikke, og der er heller ikke nogen udsigt til, at det vil ske i de kommende år. Markedet er velforsynet, men ikke overforsynet så bøgen er, til de gældende priser, relativ let at afsætte. Hvorfor så ikke blive ved med at vente?  Fordi:·         Bøgen er ikke så lagerfast som eksempelvis eg. Bliver den for gammel får den mange steder rødmarv, som er kvalitetsnedsættende og fører til lavere afregningspris. Hugstmodne bøge der i dag er hvide og kan afregnes til A og B kvalitet, måske endda til finérpriser, risikerer således om få år ikke at kunne opfylde kravene til disse kvaliteter.·         Det er oldenår i år, så muligheden for at supplere igangværende selvforyngelser og påbegynde nye er til stede. Der er normalt 5-8 år mellem de rigtig gode frøår.·         Afsætningen er også til stede for andet end kævlerne. Ved korrekt aflægning kan også de ringere kvaliteter afsættes.Læs mere i det næste nummer af Skovdyrkeren og kontakt din skovfoged, hvis det har interesse.Læs mere...

19.11.2015 - Øst

Nyt attraktivt tilskud til etablering og oprensning af vandhuller

For at sikre truede arter som padder og markfirben har Naturerhverv lanceret en ny tilskudsordning under navnet "sikring af særlige levesteder for bilag IV-arter" Der er i ordningen bl.a. mulighed for tilskud til nyetablering af søer på max. 1000 kvadratmeter og der er også mulighed for tilskud til oprensning af eksisterende vandhuller også her er max størrelsen 1000 kvadratmeter.  Alle lodsejere og foreninger kan søge. Fonde, offentlige institutioner, kommunale fællesskaber kan også søge. Fristen for ansøgningen er 12 januar og det betyder at vi skal have din tilmelding inden årets udgang for at kunne nå sagsbehandlingen. Vi samarbejder med Gefion om dette og de tager sig bl.a. af den administrative del af ansøgningen til Naturerhverv.  Hvordan kommer du videre? Har du lyst til at høre mere om ordningen eller har du et konkret projekt så kontakt kontoret på 57865460 eller mail til  ost@skovdyrkerne.dk så bliver du skrevet op og kontaktet Læs mere...

16.11.2015 - Øst

Generalforsamlingen 2015

Medlemmerne fik en inspirerende rundvisning på Borreby teater.Læs mere...

10.06.2015 - Øst

Hæng skoven på væggen

Skovkort på lærredLæs mere...

18.05.2015 - Øst

Markvandring i juletræer på Stevns

Torsdag den 04. juni fra kl. 14.00 til 16.00Læs mere...