14.03.2016 - Øst

Læplantningen er kommet til Møn

Lodsejere i Vordingborg, Faxe og Stevns Kommune har mulighed for at få 60% i tilskud Læs mere...

23.02.2016 - Øst

Spændende forårsmøde på Selchausdal ved Ruds Vedby

Skovforeningen inviterer til åbent skovkredsmøde om tømmerforordningen den 15.03.15 Læs mere...

01.02.2016 - Øst

Bornholms Landbrug og Skovdyrkerne har indgået en samarbejdsaftale

 I vid udstrækning betjener begge organisationer de samme lodsejere. Til rigtig mange landbrug hører også et større eller mindre skovareal. Målet med samarbejdet er effektivt og kvalificeret at kunne tilbyde medlemmerne en totalrådgivning på deres ejendomme. Bornholms Landbrug tager sig af det landbrugsrelaterede og Skovdyrkerne dækker emneområderne i det åbne land fx biotopforbedrende og æstetiske plantninger, skovbrug, vildt og natur. I byggesager vil der fra landbrugsrådgivernes side særligt blive lagt vægt på også at få helhedsbetragtninger omkring natur og beplantning med i projekteringen. Skovdyrkerne har et lignende samarbejde med Landboforeningen Gefion på Sjælland. Som et led i aftalen vil Skovdyrkernes skovfoged på Bornholm Steffen Jørgensen et par gange om ugen være at finde på Kannikegården. Venlig hilsenKarsten RaaeSkovriderLæs mere...

05.01.2016 - Øst

Skovdyrkerne etablerer frøplantager med ask

Skovdyrkerne har i 2014 i tæt samarbejde med Københavns Universitet identificeret enkeltindivider af ask som tilsyneladende er tolerante overfor asketoptørren. Det blev til ca. 80 stk. på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Træerne blev udvalgt efter deres kævlekvalitet og skulle helst også være udsat for et højt smittetryk. I vinteren 2015 blev der høstet podekviste på træerne. Knopper herfra blev okuleret på grundstammer af ask, som siden er blevet plejet og passet i planteskolen. I samarbejde med Frederik den VII’s Stiftelse, Jægerspris og Bornholms Regionskommune er klonsamlingerne fra henholdsvis Sjælland / Lolland-Falster og Bornholm udplantet i frøplantager designet af Københavns Universitet. DNA prøver har vist, at der er forskel på de bornholmske aske og askene fra den anden side af Østersøen.Med lidt held skulle der kunne høstes frø i plantagerne om godt 10 år, og Skovdyrkerne håber således sammen med værtsskovdistrikterne og universitetet at kunne bidrage til at asken genfinder sin naturlige og betydningsfulde plads i dansk skovbrugLæs mere...

24.11.2015 - Øst

Det er tid til at skove bøg

De seneste 10-15 år har de fleste været tilbageholdende med at skove den gamle bøg. Mest i håbet om at der måtte komme prisstigninger. Det skete ikke, og der er heller ikke nogen udsigt til, at det vil ske i de kommende år. Markedet er velforsynet, men ikke overforsynet så bøgen er, til de gældende priser, relativ let at afsætte. Hvorfor så ikke blive ved med at vente?  Fordi:·         Bøgen er ikke så lagerfast som eksempelvis eg. Bliver den for gammel får den mange steder rødmarv, som er kvalitetsnedsættende og fører til lavere afregningspris. Hugstmodne bøge der i dag er hvide og kan afregnes til A og B kvalitet, måske endda til finérpriser, risikerer således om få år ikke at kunne opfylde kravene til disse kvaliteter.·         Det er oldenår i år, så muligheden for at supplere igangværende selvforyngelser og påbegynde nye er til stede. Der er normalt 5-8 år mellem de rigtig gode frøår.·         Afsætningen er også til stede for andet end kævlerne. Ved korrekt aflægning kan også de ringere kvaliteter afsættes.Læs mere i det næste nummer af Skovdyrkeren og kontakt din skovfoged, hvis det har interesse.Læs mere...