19.11.2015 - Øst

Nyt attraktivt tilskud til etablering og oprensning af vandhuller

For at sikre truede arter som padder og markfirben har Naturerhverv lanceret en ny tilskudsordning under navnet "sikring af særlige levesteder for bilag IV-arter" Der er i ordningen bl.a. mulighed for tilskud til nyetablering af søer på max. 1000 kvadratmeter og der er også mulighed for tilskud til oprensning af eksisterende vandhuller også her er max størrelsen 1000 kvadratmeter.  Alle lodsejere og foreninger kan søge. Fonde, offentlige institutioner, kommunale fællesskaber kan også søge. Fristen for ansøgningen er 12 januar og det betyder at vi skal have din tilmelding inden årets udgang for at kunne nå sagsbehandlingen. Vi samarbejder med Gefion om dette og de tager sig bl.a. af den administrative del af ansøgningen til Naturerhverv.  Hvordan kommer du videre? Har du lyst til at høre mere om ordningen eller har du et konkret projekt så kontakt kontoret på 57865460 eller mail til  ost@skovdyrkerne.dk så bliver du skrevet op og kontaktet Læs mere...

16.11.2015 - Øst

Generalforsamlingen 2015

Medlemmerne fik en inspirerende rundvisning på Borreby teater.Læs mere...

10.06.2015 - Øst

Hæng skoven på væggen

Skovkort på lærredLæs mere...

18.05.2015 - Øst

Markvandring i juletræer på Stevns

Torsdag den 04. juni fra kl. 14.00 til 16.00Læs mere...

17.04.2015 - Øst

Debatmøde om stormfaldsordningen

Skovdyrkerne inviterer til debatmøde om stormfaldsordningen mandag den 27.04.15 på den Gamle Grænsekro i ChristiansfeldLæs mere...

Viser resultat 96 til 100 af 114