Nøgletal

  • Foreningen har ca.1200 medlemmer med et samlet skovareal på ca. 20.000 ha
  • Vi har en samlede omsætning på ca. 175 mio. kr.
  • Foreningen sælger årligt  store mængder træ for medlemmerne - ca. 25.000 m3 løvtræ, knap 50.000 m3 nåletræ, 450.000 rm flis
  • Vi sælger ca. 300.000 juletræer og 1.200 ton pyntgrønt fra vores medlemmers produktion, hvoraf langt hovedparten eksporteres gennem vores datterselskab GP.