Vi oparbejder og sælger din flis

Flisen kan komme fra tyndinger, fra afdrifter eller fra det dårligste af brændet. Flisen kan også stamme fra rydning af remiser, småplantninger i det åbne land, udtjente juletræskulturer og fra udtynding af læhegn. Der er rigtig mange kilder. Vi kan håndtere det hele.

Vi har kontrakter med en række varmeværker på Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, og vi har de seneste fem år øget vores leverancer ganske betydelig og forventer en fortsat vækst.

Vi kan bruge din flis, og den har værdi

For bare 6-8 år siden var flis noget, der for det meste blev brugt i Jylland, noget man her lagde på bedene i haver og offentlige anlæg. I dag er flisen flyttet skovbrugets økonomi grundlæggende - og det i hele landet.

Arealerne bliver ryddet, og sammenskubning og afbrænding er fortid. De tidlige tyndinger, som er nødvendige for at sikre en kvalitetsproduktion i særligt løvtræbevoksningerne, hænger nu ofte sammen økonomisk. I modsætning til tidligere tiders dyre udrensninger. Det samme gælder i læhegnene, som nu ofte kan tyndes til en meget rimelig penge eller gratis - og i rette tid.

Flistræet kommer mange forskellige steder fra, eksempelvis:

  • Traditionelt skovbrug, lige fra de yngre bevoksninger som løbende bliver tyndet og til de ældre, som bliver afdrevet, hvor en del af træet bliver til gavntræ, mens top m.m. går til flisproduktion.'
  • Levende hegn, som i mange år har været forsømt pga., at det har været kostbart af få dem forynget. I dag lader det sig som oftest gøre at udføre denne foryngelse gratis.
  • Tynding af moser og andre arealer. Disse bevoksninger ligger oftest bare hen. Generelt kan langt de fleste flisopgaver generere en meget fornuftig økonomi. 

Kontakt

Har du en flisopgave, som du vil have Skovdyrkerne til at se på så kontakt følgende vest for Storebælt Klaus Kristensen på mobil 40413547 eller mail kkr@remove-this.skovdyrkerne.dk, øst for Storebælt Bjørn Krüger Veng på mobil 25554206 eller mail bkr@skovdyrkerne.dk, og på Bornholm Steffen A. Jørgensen på mobil 61205158 eller mail saj@remove-this.skovdyrkerne.dk.

Vi har udarbejdet en lille folder om håndtering af flis og afsætning gennem Skovdyrkerne tryk

Initierer fildownloadher for at se den

.

Skovdyrkerne Øerne leverer bæredygtig flis, fordi vi er SBP-certificeret, hvilket betyder, at hele værdikæden fra "træ i skoven" til "færdig flis på varmeværket" vil være bæredygtig og kontrolleret.

Baggrunden for denne certificering er beskrevet i denne rapport (på engelsk)

En dansk oversættelse af ovenstående kan sendes på forlangende.

På SBP's hjemmeside kan man desuden finde oplysninger om vores SBP certifikat, relevante dokumenter og historik på vores audits. Du kan se mere her.