Natur og vildt – Skovdyrkerrådgivning

For rigtig mange lodsejere er synet af en flok agerhøns, råvildtet i skovbrynet eller den høje fasan lidt bag haglbøssens sigtekorn et positivt bidrag til livskvaliteten. Og handler det om natur og vildt, kan man gøre rigtig meget for livskvaliteten hjemme på matriklen. Men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad man gør.

Rådgivning om fremme af natur og vildt

Beplantning med træer og buske er sammen med etablering af vandhuller mv. nogle af de væsentligste virkemidler for at fremme natur og vildt. Det kan være læhegnet, remisen, krattet ned til vandhullet, store enkelt træer i markhjørnet eller bevoksningen omkring et fortidsminde for blot at nævne noget.

Beplantningen kan kombinere mange formål, som alle gavner fauna og flora. Frugtbærende træer og buske er et supplement til mange dyrs føde - ikke mindst om vinteren. Læ, dækning og nattesæde til jagtbare arter eller blomster til bierne er andre af vedplanternes støttefunktioner.

Kontakt vores erfarne skovfogeder og vildtkonsulenter for et tilbud på at lave en remise, en ny skov, et læhegn eller et vandhul. De rådgiver også om de tilskud, der findes. 

Biotopplaner

Skovdyrkerne tilbyder at udarbejde biotopplaner for de, der ønsker at udsætte mere end 1 fasan eller agerhøne per hektar. Vi gør det på timeløn.

Skovdyrkerne tilbyder den påbudte årlige justering af biotopplanen til et fast beløb efter aftale.

Book et inspirationsbesøg og få et tjek af ejendommens naturindhold

Vore erfarne skovfogeder kan bookes til en gennemgang af din ejendom, så du kan få et overblik over mulighederne til passet din ejendom og dine ønsker.

De følger med i lovgivning, jagtlejens udvikling, udsætningsreglerne og de tilskudsmuligheder, der er til alt fra læplantning og skovrejsning til etablering af vandhuller. Det er det hos dem, du kan få information om det nyeste.

Og vil du vide noget om dyrkning af krebs eller skabelse af optimale vilkår for agerhøns, kan de også hjælpe dig.  

 

Optimér din ejerglæde og lad Skovdyrkerne udarbejde en naturplan for hele ejendommen. 

Vi er alle forskellige og har forskellige ønsker og drømme. At arbejde med naturen og vildtet på sin ejendom er derfor en meget individuel sag.

Er det primære formål at få point nok i biotopplanen til at kunne udsætte den mulige mængde fuglevildt, at skabe den bedste oplevelse omkring forårets bukkejagt, at fremhæve en udsigt, at lukke et indkig eller ...?

Hvis du er interesseret i noget af ovenstående, så kontakt vores kontor på tlf. 62624747 eller mail oer@skovdyrkerne.dk