Referencer for Skovdyrkerne Øerne

Fiske- og kanobroer

Projekt: Flerfunktionsbroer

Bygherre: Odense Kommune

Anlægsår: 2015

Projektbeskrivelse

Skovdyrkerne Øerne byggede i 2015 to broer for Odense Kommune. Broerne skulle fungere som fiskested, samtidigt med at konstruktionen også muliggjorde, at der kunne sættes kanoer i vandet. Projektet blev løst på en sådan måde, at alle faciliteter også kunne benyttes af kørestolsbrugere.

Restaurering af stenstryg i Puge Mølle Å

Projekt: Restaurering

Bygherre: Assens Kommune

Anlægsår: 2016

Projektbeskrivelse

Assens Kommune ønskede en ca. 40 meter strækning af Puge Mølle Å restaureret. Den eksisterende stenopfyldning var både for kort og for stejl til at sikre vandbevægelse med tilstrækkelige passageforhold ved et snævert brogennemløb under Nårupvej. Der var samtidig behov for at sikre afvandingsinteresserne langs vandløbsstækningen. Det nye stenstryg blev anlagt med 10 ‰ fald samtidigt med, at vandløbet blev snævret ind. Stenstryget blev desuden anlagt med et svagt slynget forløb, som forlængede vandløbet med to meter.