Kort og driftsplaner

Grundlag for at træffe de rigtige beslutninger - også på lang sigt

Driftsplanen er en vigtig del af dit beslutningsgrundlag for den daglige drift. En driftsplan skal tilgodese mange hensyn heriblandt sikre, at de rette langsigtede beslutninger bliver truffet. Planen sammensættes efter dine ønsker og udarbejdes på baggrund af dit driftsformål og dine ønsker for skoven.

Ved at udarbejde en status for skoven får vi et indtryk af "hvor er skoven idag", og igennem driftsplanlægningen beskriver vi sammen "hvor skoven skal hen" mht. træartsfordeling, arealandvendelse, aldersklassefordeling, vedmasseniveau, hugstfølge etc.

Skovkort og bevoksningsliste

En central del af driftsplanlægningen er skovkortet og bevoksningslisten. Skovens bevoksninger og eventuelle tilgrænsende natur- og landbrugsarealer kortlægges og arealerne opgøres. Kortet giver således et godt overblik over ejendommen. Det er et nyttigt redskab i den daglige drift til kommunikation med vognmænd, entreprnører, jagtlejere etc. Et farvelagt kort over hele ejendommen kan også pynte som "billede" på vægen.

Indholdet tilpasses dit behov og dine ønsker

En driftsplan kan indeholde meget andet end skovkort og bevoksningsliste. Herunder et udpluk af mulighederne:

  • Jordbundskortlægning
  • Plan for hugst og gentilplantning
  • Kortlægning af natur- og kulturhistoriske værdier
  • Plan for natur- og kulturhistoriske værdier
  • Plan for udvikling af jagtlige muligheder på ejendommen

En driftsplan kan være et skridt på vejen til at få skoven certificeret

Med en driftsplan indeholdende de rette moduler i hånden er du hjulpet godt på vej i processen til at blive certificeret.

Hvis det har vakt din interesse er du velkommen til at kontakte vores kontorer eller din sædvanlige skovfoged.