Uvildig rådgivning

Hos Skovdyrkerne Øerne arbejder vi med alt, der har med skovbrug og pleje i det åbne land at gøre.

Vi løser arbejdsopgaverne og afsætter produkterne. Men vores kerneydelse er rådgivning.

Vores fagligt kompetente rådgivning har afsæt i den enkelte skovejers målsætning og ideer.

Når du bruger Skovdyrkerne som du rådgiver, har du fagfolkene på din side!

Målet med vores rådgivning er at gøre dig som skovejer rustet til at træffe den rigtige beslutning for din skov eller dit projekt i det åbne land. Vores rådgivning er ikke afhængig af, om der skal gøres noget i din skov eller om hvem der skal udfører opgavene. Det er dit valg - som du med vores rådgivning i baggagen er bedre rustet til at træffe.

Det betyder ikke, at vi ikke kan hjælpe dig med at løse alle typer af opgaver i skoven og det åbne land - blot at valget er dit. Kun igennem at give dig "det rigtige råd" kan vi opbygge et langvarigt samarbejde.

Vi rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, jagt- og vildtpleje, juletræer og pyntegrønt, vurdering af skove, erstatningsberegninger og sagsbehandling i forbindelse med tilskudsansøgninger og meget mere.

Skovdyrkerne Øerne ejer ikke egne maskiner, egne træindustrier, egne planteskoler eller forretninger i  øvrigt, da vi ikke mener, at det vil være foreneligt med en uvildig rådgivning.