Uvildig rådgivning

Hos Skovdyrkerne Øerne arbejder vi med alt, der har med skovbrug og pleje i det åbne land at gøre.

Vi løser arbejdsopgaverne og afsætter produkterne. Men vores kerneydelse er rådgivning.

Vores fagligt kompetente rådgivning har afsæt i den enkelte skovejers målsætning og ideer.

Når du bruger Skovdyrkerne som du rådgiver, har du fagfolkene på din side!

Vi rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, jagt- og vildtpleje, juletræer og pyntegrønt, vurdering af skove, erstatningsberegninger og sagsbehandling i forbindelse med tilskudsansøgninger og meget mere.

Målet med vores rådgivning er at gøre dig som skovejer rustet til at træffe den rigtige beslutning for din skov eller dit projekt i det åbne land. Vores rådgivning er ikke afhængig af, om der skal gøres noget i din skov eller om hvem der skal udfører opgavene. Det er dit valg - som du med vores rådgivning i baggagen er bedre rustet til at træffe.

Det betyder ikke, at vi ikke kan hjælpe dig med at løse alle typer af opgaver i skoven og det åbne land - blot at valget er dit. Kun igennem at give dig "det rigtige råd" kan vi opbygge et langvarigt samarbejde.

Vi rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, jagt- og vildtpleje, juletræer og pyntegrønt, vurdering af skove, erstatningsberegninger og sagsbehandling i forbindelse med tilskudsansøgninger og meget mere.

Skovdyrkerne Øerne ejer ikke egne maskiner, egne træindustrier, egne planteskoler eller forretninger i  øvrigt, da vi ikke mener, at det vil være foreneligt med en uvildig rådgivning.