Rådgivning i Skoven

Som en del af dit medlemskab tilbyder Skovdyrkerne, at du efter aftale kan få rådgivning i skoven af vores forstlige personale.  Typisk lægges der ved et skovbesøg en ramme for aktiviteterne i det kommende år, og der aftales en arbejdsdeling mellem medlem og Skovdyrkerforening. 

Vi kan hjælpe med hugstplanlægningen, planteplanen, vurdere behovet for kulturpleje og vedligeholdelse af veje, spor og grøfter – kort sagt næsten alle tænkelige opgaver i skoven. 

I forbindelse med udarbejdelse af en aktivitetsplan falder det naturligt også at få lavet et årsbudget. 

Medlemmer der ønsker flere årlige konsulent besøg kan enten indgå en individuel rådgivningsaftale, eller rekvirere besøg efter behov, og til honorering efter de til enhver tid gældende timesatser.

Har du brug for rådgivning i skoven, kontakt da vores kontor på (kontaktdata finder du til højre på vores hjemmeside) og du vil blive henvist til din lokale skovfoged.

For at se artikler om skovdrift tryk her