Vurdering af ejendomme

Hvad er din ejendom værd?

Skovdyrkerne har stor erfaring i udarbejdelse af alle slags vurderinger vedrørende skove, naturarealer og juletræsplantager. Vi har både stor driftsmæssig erfaring, og vi råder over de nødvendige økonomiske modeller og analyseværktøjer.

Vurdering af ejendomme

Erstatningsberegninger

Vi udarbejder også erstatningsberegninger i forbindelse med ekspropriationer, ledningstracéer, behandlingsskader, uretmæssige fældninger m.v.

Vore rådgivere udpeges ofte som syns- og skønsmænd af domstolene. Vores styrke er, at vi kan kombinerer den driftsmæssig erfaring med en stor teoretisk, økonomisk viden.

Køb og salg

Skal du købe en skov- og naturejendom eller juletræsarealer, kan vi både vurdere købsprisen og budgetterne for driften fremover.

Er din ejendom til salg, er vi ofte involveret i både vurderingen af ejendommens salgsværdi og i udarbejdelsen af salgsprospekter.

Vi hjælper gerne med salget af din skov.

Se den følgende side for aktuelle muligheder.