Skovdrift

Forefaldende arbejde i skoven løses normalt sammen med vore faste entreprenører under ledelse og tilsyn af en af vore skovfogeder.

Arbejdet i skoven

I samarbejde med stort netværk af selvstændige underentreprenører, kan Skovdyrkerne Vest tilbyde tidssvarende løsninger på stort set alt forefaldende arbejde i skoven.

Eksempler på skovarbejde

  • Pløjning
  • Gødskning
  • Plantning - manuel / maskinel
  • Renholdelse - mekanisk / kemisk
  • Flishugning
  • Opstamning
  • Skovning og udkørsel
  • Fræsning og kvasrydning
  • Stødoptagning og stubfræsning
  • Vedligeholdelse af veje

Gennem faste aftaler med vore entreprenører kan vi tilbyde dig konkurrencedygtige priser og korrekt udført arbejde. Skovdyrkerne ejer ikke selv specialmaskiner til skovbruget. Vi mener ikke, at rollen som rådgiver er forenelig med at skulle sikre beskæftigelse af dyre maskiner.