Overvejer du en certificering af din skov?

Bliv PEFC™ certificeret eller FSC® certificeret

Skovdyrkerne Øerne er godkendt som paraplyorganisation - den mest udbredte danske skovcertificeringsordning - og vi kan derfor certificere din skov. Vi bygger certificeringen på vores kendskab til forholdene på egnen og din skov. Vores erfaring med driftsplanlægning og tilpassede IT-løsninger sikrer dig et godt produkt og en tidssvarende løsning.

Kontakt os på telefon 6262 4747, hvis du ønsker at høre mere om netop dine muligheder for en FSC certificering eller en PEFC certificering.

Er du allerede medlem hos os kan du kontakte din skovfoged.

 

Baggrunden for FSC certificering og PEFC certificering

PEFC certificering eller FCS certificering er med til  at sikre, at du holder alle afsætningskanaler åbne for dit træ. Lige nu er der stigende efterspørgsel efter FSC mærket træ og PEFC mærket træ fra industrien og byggemarkederne. Dette skyldes både den offentlige indkøbspolitik i en række lande, herunder også Danmark, samt stærkt sigende efterspørgsel efter FSC mærket træ og PEFC mærket træ i byggebranchen. Endelig er der en meget stor efterspørgsel efter  FSC mærket træ og PEFC mærket træ hos slutbrugerne. Meget tyder på, at PEFC certificering eller FCS certificering indenfor få år bliver en forudsætning for at kunne afsætte gavntræ.  

 

Hvad indebærer en PEFC certificering og en FSC certificering?

FSC certificering og PEFC certificering er en dokumentation for, at skovdriften er bæredygtig og tager hensyn til miljø, natur og publikum samt til eventuelle ansattes vilkår.  Efter en PEFC certificering har man lov til at mærke sine skovprodukter med det grønne PEFC-logo.

 

Krav til PEFC certificering

PEFC certificering har opbygget en skovstandard, der fastlægger kravene til driften for skove der er PEFC certificerede. PEFC certificeringen forudsætter, at man underlægger sig denne standard og det forudsættes, at skovdriften langsomt går i retning af:

 • Mere selvforyngelse,
 • Flere blandingsbevoksninger,
 • Større andel hjemmehørende træarter,
 • Mindre brug af hjælpestoffer som gødning og pesticider,
 • Mindre grad af jordbearbejdning,
 • Mere efterladt dødt ved i bevoksningerne
 • Mindst 5% af skovarealet helt friholdt for indgreb eller pasning ’urørt skov’

Man kan godt dyrke juletræer i en PEFC certificeret skov. Men det forudsætter en ’miljøforsvarlig brug af pesticider og gødning’, som der står i standarden. Juletræerne kan dog ikke sælges med et PEFC-mærke.

Fordele ved FSC certificering og PEFC certificering

 • Markedsadgang
 • Dokumentation af skovdriften
 • Klar formulering af skovens driftsformål
 • Varig registrering af vigtige data fra driften
 • Oplysningerne samles i filer i vort planlægningssystem samt i en særlig Skovhåndbog, der udarbejdes for hver certificeret skovejendom.

Licenskoder til FSC certificering og PEFC certificering fremgår af Skovdyrkernes hjemmeside hér.