September måned i skoven...

 • Tjek sidste års kulturer for behov for efterbedring, så det kan ske sammen med efterårsplantningerne. Man efterbedrer normalt ikke, hvis under 10 % af planterne er gået til. Hvor 2-3 planter efter hinanden i en række er døde, er det nok at erstatte med en enkelt ny.
 • Klargøring af kommende kulturarealer.
 • Flistræ, der har oversomret på stykkerne, hugges i terrænet eller køres ud, inden det bliver alt for vådt. Dæk med pap, så det ikke fugter op i vådt vejr.
 • Det brænde, som står i skoven til eget brug, skal i hus. 

I juletræerne og klippegrøntet...

 • Bredsprøjtning med Roundup i nordmannsgrankulturerne kan udføres efter skudmodning. Undgå at sprøjte hen over salgsklare juletræer.
 • En ekstra farvegødskning med kalksalpeter kan nås – eller med egnede bladmidler.
 • Der kan plantes nordmannsgran.
 • Pladser til pakning og læsning af klippegrønt og juletræer klargøres: efterfyldning med sten og / eller grus, således at de kan klare megen og tung færdsel i sæsonen
 • Indkøb af polycordel til klippegrønt samt net og paller til juletræer. Maskiner og grej klargøres til årets høst.
 • Skriftlige handelsaftaler på klippegrønt og juletræer og aftaler med eventuelle entreprenører laves.
 • Juletræer mærkes. 

Det andet...

 • Brak, græs og randzoner skal være slået inden 15. september, for at slåningskravet er overholdt, og arealerne dermed er støtteberettigede. Skovenge, grønne spor og lignende kan med fordel også slås inden den 15. september. Herved sikres genvækst og dermed næringsrig grønføde til vildtet vinteren over.
 • Ønsker man at fodre vildtet, bør man begynde i september. Begynder man først at fodre, når vildtet har vænnet sig til mindre næringsrig føde længere hen på efteråret og vinteren, gør man mere skade end gavn.
 • Jagttiden er så småt i gang. Ænder og gæs må jages fra 1. september, ligeså kronhjort, dåhjort og sikahjort på de fleste lokaliteter.

... og ved skrivebordet

 • Bestil planter til levering og maskiner til de kommende skovninger.
 • Få overblik over, hvad selvskoverne kan overkomme til vinter, så der kan blive vist ud til dem.
 • Hold dig orienteret omkring hjortevildtforvaltningen i dit område. Der er adskillige lokale jagttider og frivillige fredninger for de større hjortevildtarter.
 • Før journal over nedlagt vildt, og noter gerne vægten på nedlagt hjortevildt. Det giver et godt billede af bestandsudviklingen. Er vægten på de nedlagte dyr faldende år for år, kan det være et fingerpeg om, at afskydningen bør øges.