Oversigt over foreningsnyt

14.10.2015 - Syd

Husk tilmelding til spisning - generalforsamling 2015

Vil du undgå at kigge langt efter maden inden årets generalforsamling d. 22. oktober?Læs mere...

05.10.2015 - Syd

Dagsorden, regnskab og beretning 2014-2015

Du kan læse dagsorden, regnskab og beretning for regnskabsåret 2014-2015 ved at klikke på nedenstående link og downloade dokumentet.Læs mere...

02.10.2015 - Vest

Nye regler for handel med sprøjtemidler

Den 26. november 2015 kommer der nye krav til salg af sprøjtemidler og det får betydning for dig, hvis du som skovejer kommer forbi kontoret i Nupark for at købe sprøjtemidler til skov- og juletræsdriften. Når de nye...Læs mere...

23.09.2015 - Midt

Indbydelse til 25 års jubilæumsreception for skovfoged Lars Hedegaard

I anledning af skovfoged Lars Hedegaards 25 års jubilæum invitereres medlemmer, kolleger og forretningsforbindelser til jubilæumsreception – fredag d. 2. oktober kl. 14-17 på Gothenborg – Gothenborgvej 3, 8653 Them.Vi byder på...Læs mere...

22.09.2015 - Vest

En statsskovriders bekendelser!

Den 1. juli 2015 takkede Niels Juhl Bundgaard af som statsskovrider og satte dermed punktum for et helt arbejdsliv i Statsskovbruget. Læs mere...

22.09.2015 - Vest

Optakt til årets generalforsamling - Årsberetningen 2014-2015

Vi har udsendt årsberetningen 2014-2015 sammen med denne udgave af Skovdyrkeren, der udkommer idag den 22. september.Læs mere...

22.09.2015 - Syd

Telefonerne er midlertidige ude af drift

Pga. af tekniske problemer kan vi pt. ikke kontaktes pr. telefon Vi forventer at være oppe at køre igen onsdag d. 23 september.Læs mere...

17.09.2015 - Vest

Nyt om juletræsmarkedet

I en solskinspause mellem bygerne fik knap 50 deltagere ved markvandringen på Gl. Kidbæk ved Holstebro både en flot tur i de særdeles velpassede kulturer og en opdatering om det aktuelle juletræsmarked.Læs mere...

16.09.2015 - Syd

Information til vore medlemmer og samarbejdspartnere

I vores blad- Skovdyrkeren er det tidligere kommunikeret, at Skovdyrkerne SYD er ved at implementere et nyt regnskabssystem.Læs mere...

16.09.2015 - Syd

Sort Sol over Sønderjylland

Skovdyrkerforeningens traditionsrige sommerudflugt blev i år afholdt onsdag d. 9. september.Læs mere...

14.09.2015 - Vest

Brev fra Skovdyrkerne er netop udsendt

Er du medlem af Skovdyrkerne Vestjylland vil du i løbet af de kommende dage modtage et brev fra os. Brevet indeholder:Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til regionalt medlemsmødeKontingentopkrævning for...Læs mere...

04.09.2015 - Syd

Sort Sol 15 restpladser tilbage

Vi har oplevet en overvældende stor tilslutning til vores sensommerudflugt - 130 har allerede tilmeldt sig!Læs mere...

Øget fokus på kronvildtforvaltning.
25.08.2015 - Syd

Hjortevildtforvaltning – medbestemmelse fordrer aktiv deltagelse

Bestanden af hjortevildt i Danmark vokser markant, og det gælder også i det Syd og Sønderjyske område.Læs mere...

24.08.2015 - Vest

Medlemsarrangementer efteråret 2015

Husk at tilmelde dig efterårets medlemsarrangementer. Læs mere...