Skovdyrkernes medlemsportrætter

Hos Skovdyrkerne er vi stolte af vores medlemmer, og vil meget gerne vise dem frem. Her kan du læse om nogle af vores medlemmer.

Sandfeldgård

Hvad bruger du Skovdyrkerne til?

Den overordnede rådgivning og skovforvaltning. Alle entrepriser i skoven, bl.a. al plantning, hegning, hugst og salg af alle skovprodukter. Desuden projekterne omkring vand på ejendommen. Hvad betyder skoven for dig? Min glæde ved skov og natur er hele grunden til, at jeg har erhvervet og udbygget ejendommen igennem de sidste 25 år. Jeg er i skoven næsten hver dag – og det er fantastisk at følge, hvor meget og hvor hurtigt det udvikler sig.

Læs mere om Sandfeltgård

Holger Broegaard

Hvad bruger du Skovdyrkerne til?

Rådgivning om driften er det centrale. Derudover laver Skovdyrkerne det, jeg ikke selv overkommer. De leverer planter, og når et stykke skal afdrives, så sørger de for fældning og salg af den del af effekterne, jeg ikke kan bruge på savværket

Læs mere om vores medlem Holger Broegaard

Jørgen Mølgaard Jensen, Buderupholm

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for jer?

Har været medlem i 20 år og trækker på rådgivning, planteindkøb, salgsorganisationen og ERFA-gruppe indenfor juletræer

Læs mere om vores medlem Jørgen Mølgaard Jensen, Buderupholm.

Steensgård ved Ry

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for jer?

Tilknytningen til Skovdyrkerne er et strategisk valg, som blev taget for mere end 20 år siden. Vi ønsker en solid, seriøs og troværdig partner i driften, som vi holder fast i – naturligvis forudsat at foreningen er konkurrencedygtig.

Læs mere om vores medlem Steensgård.

Gaardbogaard

Hvad bruger du Skovdyrkerne til?

Skovdyrkerne står for den overordnede rådgivning via den lokale driftsleder. Derudover står skovdyrkerne også for træsalget og større entreprenørarbejder. 

Læs mere om vores medlem Gaardbogaard

Dorthe og Preben Ammitzbøll, Haderup

Hvad bruger i Skovdyrkerne til?

Vi bruger Skovdyrkerne til rådgivning - skovfoged,  nyhedsbrev,  hjemmeside,  Dyrkningsaktuelt,  videoinstruktion, køb af planter, reolpløjning, flisning og salg af flis.

Læs mere om vores medlemmer Dorthe og Preben Ammitzbøll her

Ole Stærdahl, ved Hadsund i Himmerland

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for dig?

Jeg meldte mig oprindeligt ind i forbindelse med skovrejsningsprojektet og har nu været medlem i snart 20 år. Jeg trækker på Skovdyrkernes rådgivning – og ikke kun hvad der skal gøres, men også i prioriteringen af opgaver.

Læs mere om vores medlem Ole Stærdahl

Bjarne Schaldemose

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for dig?

Har været medlem i utallige år. Skovdyrkerne tilfører professionalisme i driften, nye idéer samt viden om tilskudsmuligheder og afsætningskanaler.

Læs mere om vores medlem Bjarne Schaldemose her

Thomas Ørting Jørgensen

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for dig?

Skovdyrkerne er nødvendige for alle de mange mindre ejendomme, vi har i Sønderjylland. Skovdyrkerne sikrer først og fremmest skovejeren en uvildig samtalepartner, som man kan rådføre sig med om sin skov. Skovdyrkerne medvirker også til, at de mange spredte træmængder fra skovene kan opnå den rigtige pris ved at blive puljet, hvilket understøtter værdiskabelsen i skoven. Her står Skovdyrkerne for salget og for alle større entrepriseopgaver.

Læs mere om vores medlem Thomas Ørting Jørgensen her

Gurre Skovhave, ved skovejer Pia Willumsen

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for jer?

Vi har været medlem af foreningen, siden vi købte ejendommen i 1998. Vi er begge uddannet kemiingeniører, og har ingen erfaring med drift af pyntegrøntsplantage/skov. Vi har indtil nu kun brugt Skovdyrkerne som konsulenter ved de årlige rådgivningsbesøg. Vi har gennem årene modtaget en god og professionel rådgivning. Derved har vi opnået en god forståelse for beplantning og for afsætningsmuligheder med mere. 

Læs mere om vores medlem Pia Willumsen og Gurre Skovhave her

Anders Nielsen, Nørregaard ved Morud

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for dig?

Jeg har været medlem af Skovdyrkerne siden 2010. Jeg har behov for et hold konsulenter, som kan rådgive mig med driften og hjælpe mig med afsætningen. Skulle jeg selv tage mig af afsætningen, ville det kræve enorme ressourcer, som jeg ikke kan finde tid til.

Læs mere om vores medlem Anders Nielsen og Nørregaard her

Peter Johannes Buhl, Hvilestedgården

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for dig?

Jeg bruger primært Skovdyrkerne til rådgivning og sparring i forhold til skovdriften. Jeg får en rådgivning med udgangspunkt i, hvad der er det mest optimale for mig og min ejendom, og det sætter jeg pris på. Dertil kommer salg af råtræ og løsning af større entrepriseopgaver. Jeg betragter også Skovdyrkerne som en vigtig partner, der i et vist omfang varetager mine interesser i forhold til det omkringliggende samfund.

Læs mere om vores medlem Peter Johannes Buhl og Hvilestedgården her

Nørbæk Plantage ApS

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for jer?

Vi er kommet med som medlemmer for kun 3 år siden og har været vant til et skovfogedskift hvert andet år. Det har været en fornøjelse at arbejde med Skovdyrkerne, og for første gang føler vi, at vi har fået en ordentlig rådgivning.

Læs mere om vores medlem Nørbæk Plantage ApS her

Hans Bjerregaard, Lindegården

Hvorfor er Skovdyrkerne vigtige for dig?

Jeg bruger Skovdyrkerne til alle typer opgaver i skoven, og jeg oplever, at opgaverne løses godt, og at prisniveauet er rigtigt. Jeg afsætter mit grønt gennem Skovdyrkerne, der kan tilbyde tilfredsstillende priser, kontinuitet og betalingssikkerhed.

Læs mere om vores medlem Hans Bjerregaard, Lindegården

Orten Plantage

Er medlem fordi:

Da plantagen ikke siden 1963 har haft sin egen skovfoged ansat, er man nødt til at have en kompetent ekstern samarbejdspartner, der kan stå for det praktiske – i en tæt dialog med bestyrelsen. Efter flere andre samarbejdspartnere faldt valget for 20 år siden på Skovdyrkerne.

Læs mere om vores medlem Orten Plantage

Gl. Kidbæk og Stentoft

Bruger Skovdyrkerne til:

Rådgivning og sparring omkring driften, herunder udarbejdelsen af naturplan. Bruger desuden foreningen til afsætning af juletræer, nobilis, tømmer og flis. Og endelig til alle entreprenøropgaver bortset fra arbejdet med juletræerne. Til dette arbejde er der ansat en fast mand på ejendommen.

Læs mere om vores medlem Gl. Kidbæk og Stentoft

Allan Bartram - Dansebjerg Skov

Bruger Skovdyrkerne til:

Rådgivning. Desuden indtil videre skovningsaktiviteter, produktion og salg af flis.

Læs mere om vores medlem 

Allan Bartram - Dansebjerg Skov

Hostrup Hovedgaard

Er medlem fordi:

»Som tidligere chef for LMO (LandbrugMidtØst) har jeg altid haft et professionelt og positivt samarbejde med Skovdyrkerne. Jeg opfatter Skovdyrkerne som dem, der er bedst til at ramme den almindelige ejers interesser, fordi de har en god jordforbindelse og folkelig forankring... læs mere

Læs mere om vores medlem Hostrup Hovedgaard

Odbjerg Skovbrug

Medlem fordi:

”Det er nødvendigt at få fagfolk ind over, hvis det skal være professionelt. Jeg kender Skovdyrkerne fra tidligere, hvor jeg i en kort periode var skovarbejder hos skovfoged Mengel, Skovdyrkerforeningen Sydfyn. Jeg kender desuden skovfoged Børge Nissen fra hundearbejdet”.

Læs mere om vores medlem Odbjerg Skovbrug

Torben Brüel - Rye Sønderskov

Bruger Skovdyrkerne til:  

Aktiviteter som kræver specialgrej – f.eks. håndtering af ejendommens flis. Desuden udarbejdelse af skovkort (grønplan). Salg af klippegrønt og råtræ i et vist omfang. Laver ellers det meste selv, inkl. skovningsaktiviter, arbejdet med juletræer og grønt samt salg af de fleste af skovens produkter.

Læs mere om vores medlem Torben Brüel - Rye Sønderskov

Jes Lützhøft - Lunden

Bruger Skovdyrkerne til:  

Rådgivning, kortlægning, maskinplantning, gødskning, oparbejdning og salg af flis, hugst og salg af løvtrækævler, det meste vedrørende kemi.

Læs mere om vores medlem Jes Lützhøft - Lunden

Varnæs Fællesskov

Bruger Skovdyrkerne til:  

Rådgivning, undervisning, salg af gavntræet fra skoven.

»Det er det eneste naturlige - der er ingen gode alternativer«

Læs mere om vores medlem 

Varnæs Fællesskov

Hverringe Gods - Niels Iuel Reventlow

Bruger Skovdyrkerne til:  

Rådgivning, planlægning, skovning, plantning, flis, handel med alt større træ, dvs. stort set alt i forbindelse med drift.

Læs mere om vores medlem 

Hverringe Gods - Niels Iuel Reventlow

Antoinettesminde

Bruger Skovdyrkerne til:

Den lange planlægning via grøn plan samt alt det praktiske vedrørende skovdrift.

Læs mere om vores medlem

Antoinettesminde her

Frede Andersen

Er medlem fordi:

»Jeg har behov for en løbende dialog med en fagmand om, hvad der skal laves i skoven. Jeg har desuden behov for ekstern assistance i forbindelse med diverse entreprenørarbejde i skoven,  blandt andet flishugning og det tilhørende salg«

Læs mere om vores medlem

Frede Andersen her

Poul Otto Hansen

Bruger Skovdyrkerne til:

Først og fremmest rådgivning. Blandt andet gennem en Vildt- og Naturplan (2006). Desuden plantning, pasning og salg af juletræer, samt plantning af skov (2010). Forestår delvis selv pasningen i skovrejsningen, efter råd fra den lokale skovfoged fra Skovdyrkerne.

Læs mere om vores medlem

Poul Otto Hansen her

Rasmus Brunke

Bruger Skovdyrkerne til: 

Rådgivning og afsætning. Udfører selv manuel skovning og lidt udkørsel.

Er medlem fordi: ''Jeg ønsker størst mulig udbytte af skovdriften''.

Læs mere om vores medlem

Rasmus Brunke her

Hanne Brandt

Bruger Skovdyrkerne til: 

"Jeg bruger Skovdyrkerne til rådgivning og sparring. Desuden i forbindelse med afsætning og produktion af råtræ samt øvrige entreprenørarbejder, herunder skovrejsning".

Læs mere om vores medlem

Hanne Brandt her

 

Peter Havskov Jensen

Bruger Skovdyrkerne til:

Først og fremmest rådgivning og sparring. Desuden i forbindelse med afsætning af juletræer, klippegrønt, flis og andet råtræ. Forstår delvis selv det meste af den daglige pasning, kultur- og bevoksningspleje, klipning af pyntegrønt, oparbejdning af brænde til salg m.v.

Læs mere om vores medlem

Peter Havskov Jensen her

 

Mogens Saugmann

Er medlem fordi:

''Som ejer med en ikke-skovmæssig baggrund, men med en stor og værdifuld produktion, har man behov for en skarp og troværdig driftsrådgivning, der fungerer som sparring - både for ejer og for ejendommens faste personale."

Læs mere om vores medlem

Mogens Saugmann her

 

Lars William Rosenmeier

Er medlem fordi:

''Alternativet var for dårligt. Jeg havde gode erfaringer fra en tidligere ejendom, Lunken plantage, som Skovdyrkerne passede. Jeg mener (og mener stadig), at der er mere gejst hos Skovdyrkerne. Men jeg syntes i øvrigt, at Skovdyrkerne har markedsført sig for lidt.''

Læs mere om vores medlem

Lars William Rosenmeier her

 

Lounkær

Bruger Skovdyrkerne til:

Totaladministration. Alt arbejde i skoven, køb og salg, sparring med bestyrelsen.

Læs mere om vores medlem

Lounkær her