Artiklerne

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land

Det er nu et krav at genplante, hvis man fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må...Læs mere...

Danskerne er blevet mere tilfredse med adgang til skov og natur
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Danskerne er blevet mere tilfredse med adgang til skov og natur

Mange danskere bruger natur og skov til vandreture, rekreation med mere. Det er der rigelig mulighed for i det danske landskab, mener danskerneLæs mere...

Rødgranerne står på fed lerjord. Bevoksningen er omkring 40 år gammel og hugstmoden.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Stormen væltede midtjyske rødgraner

Stormen Malik havde godt fat i rødgranerne i den midtjyske Boskov. En halv hektar væltede som følge af stormens hærgen i begyndelsen af februar.Læs mere...

Ved at indfange kulstof med Carbon Capture Storage-teknologien kan skovenes klimaeffekt mangedobles. Teknologien kan blandt andet benyttes på varmeværker
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Ny rapport: Skovenes klimaeffekt kan firedobles

Ved at anvende træ fra skovene bedre end i dag kan skovenes klimaeffekt firedobles. Det fastslår ny rapport fra Københavns Universitet.Læs mere...

Der tilbydes op til 30 kroner pr. kubikmeter i tillæg ved skovninger. Arkivfoto.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Skovdyrkerne oplever stor tilslutning til certificering

Et stort antal skovejere vælger at få deres ejendom certificeret. Fra 2018 og frem til nu er antallet af certificerede skovdyrker-ejendomme fordoblet, oplyser skovfoged fra Skovdyrkerne.Læs mere...

Den nok mest kendte flådeeg er Lord Nelsons Eg. Den står i Gribskov.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Danske egetræer skulle blive til krigsskibe

I begyndelsen af 1800-tallet blev der tilsået store arealer med eg. Træet skulle bruges til at bygge krigsskibe af. Men tiden løb fra træskibene – og mange af egene står den dag i dag. Lord Nelsons Eg...Læs mere...

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted er ny formand for Skovrådet
01.03.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Skovrådet har fået ny formand

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted er ny formand for Skovrådet, som blandt andet rådgiver miljøministeren om dansk skovbrugs bidrag til den grønne omstilling. Skovdyrkernes repræsentant er genudpegetLæs mere...

Handel med glansbladet hæg og rynket rose er blevet forbudt. Foto: Miljøstyrelsen
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Kort nyt fra Skovdyrkeren nr. 79

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Manon Lüttichau Blou overtog Havnø gods i 2012 efter sine forældre. Hun og manden Malthe Blou flyttede ind på godset i 2014.
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Gods dyrker skov på gammel fjordbund

Havnø Gods’ 75 hektar skov står på lav jord, som er tidligere fjordbund. De lave jorde stiller krav til dyrkningsmetode og til valg af træarter. Læs mere...

01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Større ejendomme skal nu indberette sprøjtejournal

Ejendomme med over ti hektar dyrket areal skal indberette sprøjtejournal. Skovarealer tæller nu også med som dyrket areal.Læs mere...

Viser resultat 21 til 30 af 469