Artiklerne

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

Trend Skov - Fra prügelknabe til forbillede

Nogle læsere kan måske huske en sag om en skovejer, der kom i en langvarig strid med Naturstyrelsen, fordi han ikke ville foretage en traditionel genplantning efter stormfaldet i 1981. Læs mere...

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

GPS-plantning

Ny teknik giver nye muligheder i juletræerne. Plantning styret af GPS vinder frem. Den mere præcise plantning er dyrere, men giver en række fordele, både i forhold til den efterfølgende renholdelse og...Læs mere...

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

Værdiproduktion - Lindenborg

På trods af fortidens voldsomme stormfaldsoplevelser fortsætter Lindenborg gods og skovdistrikt i Himmerland med traditionel grandyrkning i stor stil.Læs mere...

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

Skovene! Natur eller produktion?

Nu skal vi (igen) have en ny skovpolitik, og atter stilles ovennævnte grundlæggende spørgsmål om skovenes funktion. Læs mere...

01.08.2014 - Skovdyrkeren nr. 28

Bison på Bornholm

Staten er landets største skovejer (med 22% af Danmarks skovareal), og det er også tilfældet på Bornholm. Her har man en målsætning med driften, der afviger fra de fleste private. Læs mere...

01.08.2014 - Skovdyrkeren nr. 28

De bornholmske skove

Bornholm er landets skovrigeste egn med en skovprocent på ca. 22. Læs mere...

01.08.2014 - Skovdyrkeren nr. 28

Træ - Møbelsnedker Tyge Axel Holm

Træ er et fantastisk materiale. Det blev der slået en tyk streg under, da vi besøgte den bornholmske trækunstner Tyge Axel Holm i dennes værksted i Rønne.Læs mere...

01.06.2014 - Skovdyrkeren nr. 27

Klippeskolen

Du kan nu forøge dine viden og forbedre dine færdigheder indenfor dyrkning af juletræer på dyrkningsinfo på Skovdyrkernes hjemmeside.Læs mere...

01.06.2014 - Skovdyrkeren nr. 27

Alle danske svampe findes nu på nettet

Der har netop været indvielse af Danmarks Svampeatlas – et internetbaseret værktøj til bestemmelse og registrering af svampe i Danmark. Bortset fra de polske champignons, vi bruger i madlavningen, så ...Læs mere...

Konkurrenceforslag til en 34-etagers skyskraber i træ.
01.06.2014 - Skovdyrkeren nr. 27

En fremtid med meget mere træ i byggeriet

200 arkitekter, professorer og studerende fra ind- og udland tilbragte for nylig en hel dag på Kunstakademiet i København med at diskutere nye bygningsløsninger med træ. Skovdyrkerne og daværende kli...Læs mere...