Artiklerne

01.10.2013 - Skovdyrkeren nr. 22

USA - juletræsdyrkning på en anden måde

Brian Boeberg fra Green Product, Kai Boisen fra Skovdyrkerforeningen Østjylland og Michael Gehlert fra Skovdyrkerforeningen Vestjylland var i sommer på inspirationstur til North Carolina i det østlig...Læs mere...

01.10.2013 - Skovdyrkeren nr. 22

Så selv eg

Egene er også i år mange steder fulde af agern. Hvorfor ikke forsøge at udnytte denne naturens gave? Agern er velegnede til ’selv-såning’.Læs mere...

En oversigt over generelle træartsforslag figur 52. side 255 i "Danmarks nye skove"
01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Ny bog om skovrejsning (anmeldelse)

Professor i skovdyrkning Jørgen Bo Larsen har sammen med Jørgen Nimb Lassen fra Landskabsværkstedet skrevet en bog om skovrejsning. Den er rigtig flot, og der er mange gode oplysninger i bogen, men en...Læs mere...

Anden gangtynding i blandingsbevoksning med eg, bøg, lærk og skovfyr - anlagt 1994 på reolpløjet sandjord. Tyndingshugst ca 90 rm flis pr. ha.
01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Biomasseoptimeret skovdyrkning

Træflis spiller en nøglerolle i moderne skovbrug. Ved aktiv skovdyrkning kan man øge produktion og indtjening på den korte bane – uden at ændre på bevoksningens langsigtede formål og udvikling. Det ka...Læs mere...

01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Ny, ubehagelig svampesygdom i nordmannsgran

Mange af vores medlemmer er afhængige af indtægterne fra salg af nordmannsgran juletræer. (Se f.eks forrige artikel). Denne indtægtskilde er truet af en ny svampesygdom, som endnu har en relativ begræ...Læs mere...

01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Hvor kom træpillerne fra?

Flis er et vigtigt brændsel og vi skrev for nylig en artikel om, hvor flisen kom fra. Men et endnu vigtigere træbrændsel er træpillerne. Hvor kom de så fra? Vi afslører her, at træpillerne næsten er ...Læs mere...

Anna Thora Olsen videreførste sin fars planteskole frem til 2010.
01.06.2013 - Skovdyrkeren nr. 20

Planteglæde

Kan den vokse og trives i vort klima? Det har altid været spørgsmålet, når botanikere hentede planter hjem fra fjerne egne. Mange trivedes ikke, men nogle af de indførte arter er faktisk blevet mege...Læs mere...

Bornholmsk juletræskultur fra 1990'erne, der på grund af lav udnyttelse nu er blevet til en rentabel klippebevoksning.
01.06.2013 - Skovdyrkeren nr. 20

Fra forsømt juletræskultur til givtig klippebevoksning

Afsætningen af nobilis klippegrønt har været lidt vanskelig de senere år. Anderledes med klip af nordmannsgran, hvor markedet ikke er dækket og efterspørgselen derfor god. Herunder en positiv historie...Læs mere...

Velgødsket juletræskultur, Rye Nørskov
01.06.2013 - Skovdyrkeren nr. 20

Aldersgradueret gødskning i nordmannsgran – helst flere gange om året

Nordmannsgran skal gødskes for at opnå en flot mørkegrøn nål, som i høj grad er det, opkøberne kommer til Danmark efter. I denne artikel får du tips til, hvordan det kan gøres.Læs mere...

Skovrider Jens E. Handberg var en pioner på flisområdet. Et foto fra dengang – venligst udlånt af Naturstyrelsen Vestjylland
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Hvor kom flisen fra?

Træ til energiformål – og her især flis – er gået hen og blevet helt centralt i skovbruget. Flisen lægger så at sige en bund under hele prisdannelsen på de småt dimensionerede effekter. Teknikken med...Læs mere...