Artiklerne

Svend Lind med en af de 700 Lindana TP flishuggere som årligt produceres på fabrikken i Midtjylland
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Ingen flis uden flishuggere

I den lille by Ølholm i Midtjylland ligger en fabrik, der producerer flishuggere. Startet fra bunden af maskinarbejder Svend Lind i 1980. Og stille og roligt vokset, så man nu producerer 700 flishugge...Læs mere...

Traditionel bevoksning af eg med enkeltrækker af poppel som ammetræ. Dette har givet fin ammetræeffekt i forhold til egene, men det er svært at slippe af med poplerne, hvis rækkeafstanden er lille som her.
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Flis i en fart? Tænk smart ved plantestart!

Flis er et vigtigt produkt for skov og samfund. Det giver et tidligt økonomisk afkast, rydder op i skoven og sikrer samfundet CO2-neutral energi på en omkostningseffektiv måde. Hvis man vil etablere ...Læs mere...

Minken er et effektivt rovdyr og kan gøre store indhug i f.eks. andefugles æg og yngel.
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Minken i naturen

I en tidligere artikel om bekæmpelse af mårhunden som invasiv art (Skovdyrkeren 10) nævnte vi minken som en mulig større skadegører. I hvert fald er den langt mere talrig end mårhunden. Som for mårhu...Læs mere...

Den går efter sigende ikke på mennesker - men den kan tage din hund. Foto: Max Steinar
01.03.2013 - Skovdyrkeren nr. 18

Ulven kommer

Den seneste tids forekomst af ulve forskellige steder i Jylland får vores medlem, vildtbiolog Egon Bennetsen til at fundere over perspektiverne ved en egentlig ulvebestand i Danmark. Hvis der ligefre...Læs mere...

Jættebarkbillen bliver 7-9 mm lang og yngler under barken på levende sitkagraner.
01.03.2013 - Skovdyrkeren nr. 18

Jættebarkbiller i sitkagraner

Der er observeret jættebarkbiller (Dendroctonus micans) på en del vestjyske lokaliteter i efteråret. De kan være ganske ubehagelige. Vi opfordrer til, at man indrapporterer forekomster.Læs mere...

01.03.2013 - Skovdyrkeren nr. 18

Brænde - en boganmeldelse

Anmeldelse: Der er kommet en spændende og praktisk bog om brændefyring. Den er oprindelig norsk, men Søren Ryge Petersen og Peter Friis Møller har haft en finger med i spillet ved den danske udgave. I...Læs mere...

To iranske skovforskere ved gammel eg i blandet løvskov syd for Det Kaspiske Hav. Foto: Khosro Sagheb-Talebi
01.03.2013 - Skovdyrkeren nr. 18

Kan Iran redde de danske askeskove?

Spørgsmålet lyder langt ude i skoven, men bag det skjuler sig en interessant historie om istidernes indflydelse på de danske skoves tilpasningsevne, og om muligheden for at hente forbedret genetisk ma...Læs mere...

Stor gren brækket af. Foto: Jens Venø Kjellerup
01.03.2013 - Skovdyrkeren nr. 18

Bakteriekræft i hestekastanje

Elmen er næsten væk på grund af elmesygen. Asken er på vej væk på grund af askens toptørre. Nu er vores hestekastanjer også sygdomsramte – får det ingen ende?Læs mere...

Stakke af bøgetoppe efter tynding (eksempel 3)
01.02.2013 - Skovdyrkeren nr. 17

Tynding i stormfaldskulturer plantet efter 1999-orkanen

Så er det nu! De første tyndinger i unge bevoksninger skal ske på et tidligt tidspunkt. Især hvor der er tale om blandinger bestående af træarter med forskellige vækst. Tidlige tyndinger er både med t...Læs mere...

Dinesen douglas gulv, lagt på Sønderborg Slot i 1965, dette var startskuddet til produktionen af douglasgulve.
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

Historien om Dinesen - et dansk kvalitetsprodukt i træ.

Jels Savværk i Sønderjylland er blevet til den internationale virksomhed ’Dinesen’ – en sjælden succeshistorie i dansk træindustri. Produktet er trægulve af douglas eller eg, efterspurgt af førende a...Læs mere...