Artiklerne

01.09.2011 - Skovdyrkeren nr. 07

Sprøjtejournal og indberetning

Det er lovpligtigt at føre sprøjtejournal og fremover også at indberette brug af plantebeskyttelsesmidler for ejendomme over 10 ha.Læs mere...

Mellemsvensk skov og natur udsigt
01.08.2011 - Skovdyrkeren nr. 06

Fra de uendelige svenske skove

En uge før midsommer holdt den danske afdeling af foreningen for naturnært skovbrug, ProSilva, en to-dages ekskursion til svensk skovbrug. Nærmere bestemt til SCA’s skove i Jämtland – 350 km nord for ...Læs mere...

Torben Bøndergaard har valgt en Global G.A.P certificering for at ruste hans produktion og afsætning i fremtiden.
01.08.2011 - Skovdyrkeren nr. 06

Certificering af Juletræer og grønt - en sikkerhed for afsætning?

Certificering af juletræs- og pyntegrøntsproduktionen kan fremover vise sig at blive en vigtig parameter for afsætningen. Skovdyrkerne har mulighed for at optage nye producenter i en certificeret grup...Læs mere...

Regulering af topskud er mange steder nødvendigt for at opnå bedste mulig afsætning af sine nordmannsgraner
01.05.2011 - Skovdyrkeren nr. 05

Topskudsregulering

I Danmark kan nordmannsgran vokse op til 60 cm om året. Grenkransafstanden i forbrugerens ønsketræ er kun 25-40 cm. Topskudsregulering med reducering af træernes højdevækst øger derfor kvalitet og bun...Læs mere...

Populus maximowiczii x tricocarpa – i daglig tale kaldet OP42. Billedet er taget efter 7 års vækst.
01.04.2011 - Skovdyrkeren nr. 04

Er der penge i poppel?

Poppel er p.t. i fokus som et interessant energiafgrødealternativ til pil. Trods manglende erfaringer med dyrkning på landbrugsjord, peger meget i retning af, at poppel i nogle tilfælde kan være bedre...Læs mere...

Toptørre i ask. Foto: Jens Peter Skovsgaard
01.04.2011 - Skovdyrkeren nr. 04

Hvad er asketoptørre?

Asketoptørre blev først observeret i Polen og Baltikum i 1990’erne. Den har været i Sverige, Tyskland og Danmark siden 2002. I dag har den spredt sig mod vest og er konstateret i de fleste europæiske ...Læs mere...

Ægte kastanie er kendt for sine frugter, men kan måske blive et fremtidigt skovtræ? Det kræver dog opmærksomhed på frøkilderne, fordi arten i sydeuropa trues af alvorlig svampesygdom. Foto: Erik Dahl Kjær
01.03.2011 - Skovdyrkeren nr. 38

Hvad skal vi plante i fremtidens skovbrug?

Når man planter træer, planlægger man 50-100 år frem. Men hvad hvis vi til den tid har et klima som det, vi kender fra Sydeuropa? Er det så stadig de samme arter, vi skal plante? Og hvis vi planter eg...Læs mere...

Mandshøj Italiensk poppel.
01.03.2011 - Skovdyrkeren nr. 03

Poppel som energiafgrøde på landbrugsjord

Poplen er på det seneste blevet interessant, fordi ’grøn vækst’-tilskuddet til energiafgrøder nu også gælder for denne art. Poppel kan herefter etableres på landbrugsjord med et etableringstilskud ...Læs mere...

Råvildt. Arkivfoto
01.02.2011 - Skovdyrkeren nr. 02

Hjælp vores råvildt - anlæg en eng!

Den såkaldte råvildtsyge har nu raset på Fyn i mere end 10 år og synes nu at spredes til andre landsdele. Mange døde dyr er blevet analyseret uden vi er blevet meget klogere.Læs mere...

Nyetableret skoveng (vildtager) efter skovning, grenknusning og grundgødskning. Foto: René Didriksen
01.12.2010 - Skovdyrkeren nr. 01

Skovlovens muligheder for vildtpleje

Skovloven gør det muligt i samspil med skovdriften, at tilgodese vildtet, jagten og ikke mindst herlighedsværdien. Her er et udpluk af mulighederne for vildtpleje i skoven.Læs mere...