Artiklerne

Urørt skov. Godt for biller og rådsvampe, men ikke så godt hverken for træproduktion eller for klimaet.
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

Mere vildnis i vores skove – kan det nu være rigtigt?

De grønne organisationer ønsker mere urørt skov (vildnis) i Danmark. Organisationen Verdens Skove så gerne al dansk skov udlagt urørt. De mener, at ”det er umuligt at beskytte biodiversitet og produce...Læs mere...

OP 42 poppel, anlagt i foråret 2011. Midt på sommeren 2012, er de knap halvandet år gamle popler allerede fem meter høje.
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

To år med poppel som energiafgrøde på landbrugsjord

Som led i implementeringen af 'Grøn Vækst', blev der i 2010 oprettet en række tilskud til fremme af bl.a. energiafgrøder på landbrugsjord. På baggrund af disse politiske medvinde analyserede Skovdyrke...Læs mere...

Det kræver stort grej at nette et torvetræ
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

Produktion af torvetræer - en lukrativ niche?

På Fyn har man i år oparbejdet omkring 300 torvetræer på mellem 3-9 meters højde. Træerne kommer fra en af Naturstyrelsens frøplantager, som skulle tyndes. Her konkluderes på forløbet, og på om produk...Læs mere...

Den velpassede skovs umiddelbare nytteværdi. Denne artikels
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

En skovdyrkerforening i Vestjylland - hvorfor det?

Skovdyrkerforeningen Vestjylland har 25 års jubilæum her i december 2012. Så afgjort en benjamin blandt landets syv (nu seks red.) skovdyrkerforeninger, men en gedigen succes, der bygger på to grundpi...Læs mere...

Den svenske skovejer Harald Holmberg er en af fortalerne for den svenske `naturkultur-metode´
01.10.2012 - Skovdyrkeren nr. 15

Selvsåning eller renafdrift (i Sverige)

I svensk skovbrug har udspillet sig en interessant strid gennem de seneste to år. En skovejer, der ønskede at satse på selvsåning fik for to år siden påbud fra den svenske skovstyrelse om i stedet at ...Læs mere...

120 stykker kødkvæg står for græsning af overdrevene - en vigtig indirekte del af terrænplejen.
01.10.2012 - Skovdyrkeren nr. 15

Professionel vildtpleje - fra Schackenborg til Samsø

Nordby Bakker på Samsøs nordspids er blandt de største overdrevs-arealer i Danmark. Her grænser stejle skrænter og dybe dale op til dyrkede marker. Mellem overdrev og marker findes optimale vilkår f...Læs mere...

Thailandsk kvinde plukker blåbær på akkord i nordsvensk skov. Foto: Erland Segerstedt
01.09.2012 - Skovdyrkeren nr. 14

Om bærplukning i de svenske skove - en debat om allemandsretten

I de svenske skove gælder ’allemandsretten’. Den gælder også bærplukning. Og den gæl- der tilsyneladende også kommerciel bærplukning. De svenske skove er derfor for tiden fyldt med østeuropæiske og ...Læs mere...

Harboøre Varmeværk - træflisen bruges ikke kun til varme, men også til el-produktion.
01.06.2012 - Skovdyrkeren nr. 13

Flisen kan forgasses

Skovdyrkerne deltog for nylig i et møde på Harboøre Varmeværk med formanden for Folketingets Energiudvalg, Steen Gade. Man så på en spændende teknologi, hvor træflis ikke kun bruges til varme, men ...Læs mere...

I bunden af Isefjord ligger Ejernæs med udsigt til Munkholmbroen mod nord.
01.06.2012 - Skovdyrkeren nr. 13

Overdrev og løveng på Ejernæs

Naturen er dynamisk. De fleste åbne arealer, der ligger urørte hen, vil med tiden springe i skov, og dermed ændre karakter. Her beskrives et eksempel, hvor en lodsejer blev enig med sin kommune om at...Læs mere...

En del gravhøje ligger i skovene. Her er krav til pleje og restriktioner omkring beplantning langt lempeligere end i det åbne land. Foto: Karsten Raae
01.06.2012 - Skovdyrkeren nr. 13

Pleje af gravhøje

Spredt udover det danske landskab ligger kæmpehøjene som nogle af de mest markante fortidsminder vi har. Koncentrationen er sine steder meget stor og vidner om tidligere tiders bosætningsmønstre.Læs mere...