Artiklerne

Alle tiltag – også de små, vil gavne biodiversiteten.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Selv små tiltag gavner biodiversiteten i skovene

Alle tiltag – også de små, vil gavne biodiversiteten. Det var en af konklusionerne, da Skovdyrkernes skovfogeder var på kursus i at skabe bedre biodiversitet i skovene. Læs mere...

Skovrådets formand, Carsten With Thygesen, ser skovbruget som en del af løsningen på klimaudfordringerne.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Øget træforbrug er vigtig brik i grøn omstilling

Skovrådet har besluttet af drøfte, hvordan en bæredygtig produktion og anvendelse af træ via CO2-lagring kan bidrage positivt til den grønne omstilling.Læs mere...

Mange unge har søgt ind på Skovskolen. Foto: Skovskolen.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Kort nyt

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

75-årige Peter Petersen har 40 hektar skov ved Them i Østjylland. Han udfører det meste selv, og i 2019 skovede han selv 100 bøge i skoven og kløvede toppene til brænde
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

75-årig landmand skover 100 bøge

Peter Petersen er kvik, arbejdsom – og tager hellere end gerne fat, når skoven skal passes. Han har selv skovet 100 bøge med kiler og motorsav.Læs mere...

Kristian Petersen på den hjemmebyggede plantemaskine.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Familie planter skov med hjemmebygget plantemaskine

Kristian Petersen har selv bygget en velfungerende plantemaskine. Maskinen har indtil videre plantet fem hektar skov.Læs mere...

I løbet af det seneste halve år er afregningsprisen på træ til tømmer og emballage steget med omkring 30 procent.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Nåletræ i historisk stor stigning

Siden nytår er priserne på nåletræ steget omkring 30 procent. Stigningen er historisk stor og ikke set i nyere tid, oplyser skovfoged.Læs mere...

Milepæl nået: Nu kan skovejere købe selekterede askeplanter
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Milepæl nået: Nu kan skovejere købe selekterede askeplanter

Asketoptørre har taget livet af tusindvis af træer, og sygdommen hærger fortsat. Men efter mange års forskning er de første selekterede planter nu i handlen. Planterne stammer fra træer, som er forble...Læs mere...

I juli 2021 var 31 procent af plantagens træer vitale. Frøplantagen i Jægerspris blev etableret i december 2015.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

En tredjedel af asketræerne er vitale

I sommeren 2021 er der vitalitet i cirka en tredjedel af træerne i sjællandsk askefrøplantage. Plantagen blev etableret for seks år siden for at sikre individer, der er modstandsdygtige overfor asketo...Læs mere...

Niels Knuzen har sået kløver i sine juletræskulturer. Kløveren fungerer som dækafgrøde, og han har ikke sprøjtet for ukrudt i mange år.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Juletræsdyrker bruger kløver i stedet for pesticider

Juletræsdyrker Niels Knuzen har sået kløver som dækafgrøde i sine 50 hektar konventionelle juletræer. Kløveren skærmer for ukrudtet, og han har ikke sprøjtet for ukrudt i syv år.Læs mere...

Juletræsdyrkernes brancheforening vil arbejde for, at regler for økologisk dyrkning bliver harmoniseret.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Brancheforening: Økologiske regler bør harmoniseres

Juletræsdyrkernes brancheforening vil arbejde for, at regler for økologisk dyrkning bliver harmoniseret.Læs mere...

Viser resultat 51 til 60 af 459