Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Bævere skaber problemer for skovejere

01.12.2018

Det haster med at få lavet den nye forvaltningsplan for bæveren færdig. Nye overvågningstal anslår, at der nu er omkring 200 bævere – måske flere.

Bævere er et stigende problem for jyske skovejere. Foto: Dansk Skovforening.

Bæveren blev genudsat på statslige arealer i Klosterheden i 1999, men den har nu spredt sig til private arealer langt ud over udsætningsområdet, skriver Dansk Skovforening. Foreningens repræsentant i arbejdsgruppen for bæveren er Peter A. Busk.

- Vi er ved at undersøge hvor store skader bæveren har forvoldt. Men vi har endnu ikke overblik over omfanget af beskadigede arealer og det eksakte beløb, der drejer sig om. Men vi kan se, at det er et stigende problem, fordi bæverne spreder sig fra det oprindelige udsætningsområde, siger han.

Han mener, at det er vigtigt, at en ny forvaltningsplan giver værktøjer til private ejere. Hvis de oplever gener ved bæveren skal det være muligt at minimere afgrødeskaderne og regulere bæveren. Arbejdet med den nye forvaltningsplan blev sat i gang tilbage i 2015.