Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Bæverne skal kunne fjernes

01.02.2019

En ny forvaltningsplan for bævere er på vej. Som en del af arbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe, som via Vildtforvaltningsrådet har givet anbefalinger til miljø- og fødevareminister Jakob EllemannJensen. Dansk Skovforening er repræsenteret i gruppen.

Bæverne skal kunne fjernes

Skovejerne eller myndighederne skal kunne fjerne bæverne ved at fange dem i fælder eller ved regulering. Det skal være muligt i de tilfælde, hvor bæverne forvolder skade på private arealer, siger Peter A. Busck, der er Dansk Skovforenings repræsentant i arbejdsgruppen. Han mener, at det haster med at få planen klar. - Bæverne spreder sig længere og længere væk fra de oprindelige tiltænkte statslige arealer, hvor den blev udsat. Det skaber store gener og på sigt tab for de ramte skovejere, siger Peter A. Busck.

Plan kommer i år

Skovdyrkeren har kontaktet Miljø- og Fødevareministeriet for at få svar på, hvornår den nye plan er klar. Ministeriet henviser til et svar som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen gav 31. oktober i Miljø- og Fødevareudvalget. - Den nye bæverforvaltningsplan er under udarbejdelse, og jeg forventer, at der vil foreligge en ny forvaltningsplan i løbet af 2019, sagde Jakob EllemannJensen.