Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Danmark vil forbyde bly i ammunition til jagt

02.02.2021

Miljøminister Lea Wermelin vil i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udfase bly i riffelammunition til jagt.

arkiv foto

arkiv foto

- Bly er et tungmetal, som ikke hører hjemme i naturen. Derfor er jeg glad for, at regeringen, sammen med Danmarks Jægerforbund, kan arbejde målrettet på, at Danmark bliver det første land i verden, der forbyder bly i riffelammunition til jagt. Ligesom vi var det første land i verden, der forbød bly i haglpatroner, siger Lea Wermelin.

Udfasning af bly i riffelammunition vil kræve en ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt.

Miljø- og Fødevareministeriet undersøger, hvordan kravene til riffelammunition kan tilpasses, så riffelammunition uden bly kan anvendes på forsvarlig vis, samt hvilke faglige og sikkerhedsmæssige forhold, der er knyttet til at indføre et sådant forbud. Herefter kan udfasningen af bly ske i praksis.

Danmarks Jægerforbund har længe arbejdet på at finde alternativer til de blyholdige projektiler, som benyttes i riffelpatroner til riffeljagt. Nu er alternativerne så gode, at det vil være muligt, at gøre jagten blyfri.

- For os som grøn interesseorganisation er det helt essentielt, at jagten ikke efterlader sig forurening i naturen. Derfor var Danmark det første land i verden, som forbød bly i haglpatroner. Vi bliver det første land i verden, som kræver bionedbrydelige haglskåle i haglpatroner. Nu bliver vi også det første land i verden, som forbyder bly i riffelammunition til jagt, siger Marie-Louise M. Achton-Lyng, formand for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg.

Forbuddet mod bly i riffelammunition til jagt forventes at træde i kraft i løbet af 2023 efter en overgangsfase.