Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Hjælp vores råvildt - anlæg en eng!

01.02.2011

Den såkaldte råvildtsyge har nu raset på Fyn i mere end 10 år og synes nu at spredes til andre landsdele. Mange døde dyr er blevet analyseret uden vi er blevet meget klogere.

Råvildt. Arkivfoto

Råvildt. Arkivfoto

Råvildtet lider af en form for mavevirus, der giver dem diarré og med tiden dør de af dehydrering. Skønt vi ikke kender sygdommens fulde virkemåde og spredningsveje er vi ikke i tvivl om, at den er meget smitsom. Derfor bør man gøre en række tiltag for at nedbringe smitten:

  1. Syge dyr bør aflives så snart de ses. Husk at aflivning udenfor jagtsæsonen kræver, at det indberettes til politiets døgnrapport. Dette kan klares over telefonen.
  2. Fødemuligheder bør skabes i rigt omfang, og spredes så dyrene ikke alle søger de samme arealer.
Ved at anlægge enge tilsået med Skovdyrkernes engblanding sår du en frøblanding, der giver råvildtet foder hele året rundt. Forskellige rajgræsser, timothe og engrapgræs er blandingens hoveddel og er med til at sikre et dække igennem hele året. Kløverandelen gror, og er tilgængelig, i det tidlige forår. Ranunkel og mælkebøtte er vigtige elementer i de tidlige forårsmåneder april-maj. Over sommeren spises mere varieret; græsspirer, kløver, sneglebælg, esparsette og cikorie. Blandingen har en meget stor andel cikorie og disse blade og knopper er særdeles attraktiv føde hele året rundt. Desuden finder råvildtet en del føde i skovbundens flora – bl.a. er gederams en foretrukken sommerspise. Gederams forekommer dog ikke i blandingen. I efteråret bliver frøblandingens lucerneandel mere attraktiv, når den første frost får sukkerstofferne frem i planterne. Flere arter i engblandingen, såsom cikorie, mælkebøtte og lucerne, menes at have særdeles gunstig indflydelse på fordøjelsen hos drøvtyggere som råvildt. Når arealerne vælges, så husk - hellere 3-4 små arealer end ét stort areal. Skovdyrkerne givet dette forår 20% rabat på denne specialblanding – så længe lager haves. God arbejdslyst.  By: Børge Nissen