Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Hold et vågent øje med angreb fra biller

01.12.2018

Skadevoldende biller har nydt godt af sommervarmen. Det oplever skovfoged i Himmerland, som opfordrer skovejere til at kontrollere nåletræsbevoksninger for angreb.

Når ædelgran-barkbillen angriber svækkede nobilis, går træerne ud. På billedet har billerne angrebet en sund nobilis, som forsvarer sig ved at skylle billerne ud med harpiks. Foto: Ulrik Kragh Hansen.

Af Jens Mathiasen

Biller, som volder skade på nåletræer, er i fremgang. Tørken i den forgangne sommer har nemlig svækket træerne og skabt ideelle betingelser for skadedyrene.

Det fortæller Ulrik Kragh Hansen, der er skovfoged ved Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland i Randers.

- Vi oplever, at de skadevoldende biller er på fremmarch. Den varme og tørre sommerperiode har givet skadedyrene optimale forhold til at opformere sig, siger han.

Han nævner ædelgran-barkbillen, som et af de skadedyr, der angriber svækkede nobilis.

- Men i områder med mere rødgran ser vi også flere angreb af typografbiller, siger skovfogeden.

Kontrol af træerne

Ulrik Kragh Hansen opfordrer til, at skovejere kommer i skoven. Det er nemlig nu, man skal kigge efter træer, der smider barken eller er gået ud.

- Når det handler om ædelgran-barkbillen, skal man holde øje med svækkede eller døde nobilis. Det er sådanne steder, billerne foretrækker at slå sig ned. Hvis et træ er angrebet, kan man i øjenhøjde på stammen se en masse små huller, som ikke er større end nålehuller. Det er billerne, som har boret sig ind i barken i foråret. Om efteråret borer den nye generation sig ud, siger han.

Skovfogeden forklarer, at billerne lægger æg under barken. Larverne æder den levende del af barken, og de svækkede træer dør.

Ramte træer skal væk

Konstaterer man angreb i en bevoksning er der mulighed for at bekæmpe billerne. Selve bekæmpelsen foregår i foråret.

- Til foråret venter man, indtil billerne lige har lagt deres æg. Når de har gjort det, sørger man for at få fjernet træerne med æg eller larver fra bevoksningen. På den måde stopper man opformeringen af biller, og man mindsker risikoen for nye angreb, siger Ulrik Kragh Hansen.

Han nævner også duftstoffer som en mulighed. Der kan sættes feromoner på udvalgte træer. På den måde kan man lokke billerne til at slå sig ned på bestemte træer, som man så fjerner fra bevoksningen, når billerne har lagt æg.