Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Juletræerne 2016

16.02.2017

Endnu en juletræssæson er afsluttet, og man må sige, at det har været noget af en `sejltur på oprørt hav´. Generelt er vi kommet igennem, og vi har fået solgt rigtig mange af medlemmernes træer, selvom der var hårde odds allerede fra starten.

Der er lavet en lille plads med knust beton i enden, så pallerne kan sættes uden at blive tilsmudsede.

Der er lavet en lille plads med knust beton i enden, så pallerne kan sættes uden at blive tilsmudsede.

Den generelle vurdering er, at Danmark i store træk blev tømt for opskovede træer, men at der ikke kom et stort `eftermarked´, som vi efter den store forsigtighed i opkøbsfasen ellers havde håbet på. Et kvalificeret gæt er, at den danske eksport er skrumpet for andet år i træk, og at vi med et eksportvolumen på måske 9 millioner træer ligger 10-15 % under det niveau, vi havde i den sidste `overproduktionsbølge´ i starten af 00’erne.

Salget startede tidligt, de første kunder var allerede ude med prisindikationer i foråret. Indikationer, som pegede på et prisfald, der bundede i øget udbud af ringere træer i både Danmark og Tyskland.

I august begyndte vi opmærkningen som normalt. Det var vigtigt at få mange kulturer mærket hurtigt op, så kunderne havde noget at beslutte sig ud fra, når de var her. De fleste kunder vil se træerne mærket, inden de køber, hvilket som altid giver travlhed i sensommeren.

Det var ikke alle kulturer, der blev solgt, som de var mærket op første gang, slet ikke efter at markedet strammede til. Mange producenter oplevede, at mærkningen blev ændret 2-3 gange med forskellige etiketter, inden træerne var solgt. Dette er ikke i nogens interesse, da det er dyrt – og ofte justeres (strammes) mærkningen for at gøre kulturen mere salgbar. Men det har desværre i mange tilfælde været nødvendigt for at få træerne solgt. Mange kunder har efterhånden deres egne etiketter og deres egen måde at markere træerne på. Det skal dog siges, at det oftest er en fordel for producenten, når kulturen mærkes op kundespecifikt, da man i mange tilfælde kan tage mere med i den enkelte sortering.

Oparbejdningen gik i gang tidligt i år, da mange kunder skal have træerne klar til salg på deres plads til 1. søndag i advent. De tidlige skovninger har ikke givet anledning til reklamationer af betydning. Heldigvis var vejret med os, da vi fik frost relativt tidligt i sæsonen og efterfølgende en del regn, som gør, at træerne ikke tørrer ud. Regnen giver dog udfordringer med mudder på paller og træer, men heldigvis er de fleste medlemmer og entreprenører i dag vant til denne udfordring og løser dette meget professionelt.

Priserne har for flere af sorteringerne ramt bunden med et ordentligt drøn. Nogle træer koster nu kun knap den pris, som det koster at oparbejde dem. Det drejer sig især om III/IV-sorterings træer, som i flere tilfælde afregnes til mellem 25-40 kroner. Mange af disse ringere træer er blevet solgt i Østeuropa, til kunder som er tilfredse og formentlig ønsker at købe igen i 2017. Man kan sige, at de billige træer er blevet brugt til at åbne dørene til nogle nye markeder og kunder, som over tid vil være i stand til at betale en bedre pris og eventuelt også efterspørge en bedre kvalitet. Dette ser vi som positivt – trods alt.

Markedet manglede simpelthen rigtig gode primatræer specielt over 200 centimeter. Årsagerne hertil kan være mange, blandt andet følgende:

  • De sidste 2-3 vækstsæsoner har givet lange top- og sideskud og dermed flere langhalsede og uharmoniske træer. Øverste krans rejser sig, og gør særligt de større træer dårligere året efter.

  • Markedet har været nervøst i 2-3 år, og god kvalitet til rimelig pris er sikker havn for grossist- og detailleddet. Dette har medført øget efterspørgsel på en vare, som ikke fandtes i tilstrækkelige mængder. Mange kunder kommer netop til Danmark for at købe disse gode kvaliteter, mens de ringere træer købes lokalt i Tyskland, Belgien med videre. Men ofte må vi sige nej til forespørgsler på primatræer, og i stedet sælge dem standard eller prøve at mikse kvaliteterne efter aftale med kunden.

  • Der er tendens til, at man høster de gode kvaliteter det første og det andet år, der mærkes i en kultur, og så mangler disse som primatræer over 2 meter ved afdrift. Tidligere, da et III/IV-sorterings træ kostede 50-60 kroner og kunne sælges uden problemer, blev de ringere træer høstet først og de gode træer gemt til afdrift. Flere kunder har bemærket dette ved besigtigelse af kulturerne i efteråret.

  • Mærkningen er strammet op, så der kræves mere i dag, for at et træ kan kategoriseres som et primatræ end for 3-4 år siden.

Hvis vi forsigtigt kigger i krystalkuglen for 2017 vil flere af vores kunder sandsynligvis efterspørge yderligere prisfald, hvilket vi ikke mener er nødvendigt. For flere af sorteringerne vil endnu et prisfald betyde, at træerne vil blive stående i kulturerne, da salgsprisen kommer under oparbejdningsprisen. Primatræer, særligt over 200 centimeter, er der stadig for lidt af, så en reducering af prisen på disse burde ikke komme på tale. Derfor håber vi som minimum at kunne holde prisen på de fleste sorteringer i 2017.

Slutteligt vil vi godt sige tak til alle medlemmer, som leverede træer i 2016 og bidrog til sæsonafviklingen – og så håber vi på medvind og et roligere marked i 2017.