Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Minister finder penge til alle godkendte ansøgninger

02.02.2021

Fødevareminister Rasmus Prehn sender ekstra midler i puljen til privat skovrejsning 2020. Det betyder, at alle indsendte ansøgninger, der opfylder kravene, kan forvente at få tilsagn.

Plantemaskinerne får travlt. Ekstra midler til privat skovrejsning i 2020-puljen betyder, at alle ansøgninger, der opfylder kravene, kan forvente at få tilsagn.

Tekst og foto: Jens Mathiasen

Rekordmange lodsejere har søgt om tilskud til privat skovrejsning i 2020. Da fristen udløb sidste år, lå der 479 ansøgninger til knap 79 millioner kroner hos Landbrugsstyrelsen.

Det svarer til en overansøgning på ni millioner kroner i forhold til puljen på 70 millioner kroner.

- Det er helt fantastisk at se hvor mange private, der er parat til at plante skov til gavn for klimaet og miljøet. Der er dobbelt så mange penge i puljen som sidste år, og alligevel er der kommet ansøgninger ind for mere end puljens størrelse.

- Jeg har derfor besluttet at lægge ekstra penge i puljen, så der er tilskud til alle ansøgere, der lever op til kravene. Det er vigtigt, at vi får gang i så meget skovrejsning som muligt, siger fødevareminister Rasmus Prehn. 

Miljø står forrest

Puljen for 2020 bliver fordelt, så den giver den største miljøgevinst for pengene. Det betyder blandt andet, at ny skov i områder, hvor der er meget kvælstof, bliver favoriseret.

- Jeg vil gerne rose alle, som har ansøgt om at anlægge skov. De viser et kæmpe samfundsansvar. Den store interesse beviser, at lodsejere gerne vil gå forrest og være med til at forbedre miljø og klima, siger Rasmus Prehn.

Sagsbehandling i gang

Fra Dansk Skovforening er der tilfredshed med, at der tilføres ekstra midler.

Samtidig oplyser foreningen, at man følger op på, at Landbrugsstyrelsen skal blive bedre til at overholde frister, når det gælder tilsagn og udbetaling af tilskud.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at man er i gang med at sagsbehandle de indkomne ansøgninger. De projekter, som har det bedste potentiale for at reducere kvælstof, og som dermed har den største effekt for vandmiljøet, bliver prioriteret først.

Hvis alle projekter får tilsagn og bliver gennemført, vil de nye skove tilsammen dække 2.300 hektar.