Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Minister vil have bedre styr på digerne i Danmark

02.02.2021

Kulturminister Joy Mogensen har sat Kulturministeriet i spidsen for arbejdet med at udarbejde et bedre kortgrundlag over sten-og jorddiger i Danmark for at få et bedre overblik over hvilke diger, der er beskyttede.

Der er i Danmark i dag cirka 34.000 kilometer registrerede sten- og jorddiger

- Danmark har i mange år været i en situation, hvor mange sten- og jorddiger ikke er retvisende registeret. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag. Formålet er at give et bedre overblik over beskyttede sten- og jorddiger i Danmark, siger kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet skal indgå i et samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at finde en teknisk løsning til at registrere beskyttede sten- og jorddiger med udgangspunkt i eksisterende offentlige data.

Der er i Danmark i dag cirka 34.000 kilometer registrerede sten- og jorddiger. Sten- og jorddigerne fortæller historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken og om beskatnings- og ejerforhold gennem 2000 år. Digerne er også levesteder og spredningsveje for planter og dyr.