Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Plukhugst i Schwarzwald

20.02.2018

Christian Nørgård Nielsen fra Skovbykon har besigtiget fire af den Baden-Würtembergische Forsøgsanstalts Plenterwald-prøveflader i Schwarzwald. I artiklen giver han en kort introduktion til emnet og en vurdering af konceptets anvendelse i Danmark.

Plukhugsten i Centraleuropa domineres af ædelgran og rødgran i alle dimensioner med få bøge som hjælpetræart.

I Schwarzwald er der især tradition for Plenterwald i det nordlige badiske område i højdelagene 500-800 meter. Strukturen udgøres af rødgran og ædelgran med alle træstørrelser i samme bevoksning. Bøgetræerne er få og vokser i øvrigt dårligt på de relativt næringsfattige jorde. Den lave vildtbestand og en årlig nedbør på op mod 1.500 mm sikrer en rig naturlig foryngelse. Den høje fugtighed ses bl.a. ved kraftig vækst af mosser og laver på træerne.

I den nordlige badiske del af Schwarzwald er det forbavsende og imponerende at opleve udstrakte plukhugstskove, mens renafdrift og ’gruppevis foryngelse’ dominerer i det sydligere ’Hochschwarzwald’.

Mosser og laver på grene og stamme er almindelige i det fugtige skovklima i Schwarzwald. Dette er mest udpræget på den langsomt voksende bøg i plukhugstskovene