Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Råvildtet har brug for vildtstriber og skovenge

01.03.2012

Råvildtforvaltning: Når bestanden skal plejes og passes, er der to ting at gøre. Dels skal man sørge for afskydning af de rigtige dyr. Dels skal dyrene have fødearealer, så de kan finde de rigtige ting at æde.

Mælkebøtter guffes: Vildtstriber og skovenge er vigtige fødearealer for råvildtet.

Mælkebøtter guffes: Vildtstriber og skovenge er vigtige fødearealer for råvildtet.

Flere åbne arealer er godt for vildtet

Et godt tiltag i forbindelse med råvildtforvaltning er anlæg af skovenge og andre åbne arealer i skovene. Skovloven giver mulighed for 10% åbne arealer i skoven.

Også etablering af vildtstriber er en god idé. Langs hegn og skovkanter kan man lave vildtstriber på op til seks meters bredde uden at indberette arealet separat i markplanen.

Når arealerne vælges, så husk at det er bedre med 3-4 mindre arealer end ét stort areal.

Skovdyrkernes frøblandinger på skovdyrkershop.dk

Skovdyrkerne har igen i år lavet en frøblanding som giver råvildtet foder hele året rundt. Skovdyrkernes engblanding er ændret lidt i forhold til sidste år, så den er endnu bedre til at udså på skovenge, vildstriber og andre steder, hvor råvildtet æder.

Yderligere udbyder Skovdyrkerne frøblandingen Topmix, som også er specielt udviklet til hjortevildt.

Blandingerne kan købes på www.skovdyrkershop.dk – kontakt evt. din forening for mere information.

By: Børge Nissen