Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Stadig større CO2-lager i danske skove

30.11.2021

Ny skovstatistik viser større vedmasse i de danske skove samtidig med, at hugsten er steget.

Den samlede vedmasse i skovene er steget, samtidig med at hugsten er øget

Tekst og foto: Jens Mathiasen

Skovstatistikken med nye tal for 2020 er offentliggjort.

Den viser blandt andet, at der fortsat bindes mere og mere CO2 i de danske skove. Den samlede stående vedmasse i de danske skove er steget med omkring 1,2 millioner kubikmeter til 138 millioner kubikmeter.

Den stadig større vedmasse udvikler sig samtidig med, at hugsten i skovene også er steget med 200.000 kubikmeter siden seneste opgørelse.

Dødt ved

I de danske skove er der i gennemsnit registreret 6,3 kubikmeter dødt ved pr. hektar. Det er på niveau med året før.

Mængden af dødt ved er størst i Region Hovedstaden med 11,7 kubikmeter pr. hektar, mens der er mindst i Region Syddanmark med 3,6 kubikmeter pr. hektar.

Ud af den samlede døde vedmasse er 48 procent løvtræ, mens 52 procent er nåletræ. I løv- og nåleskovene er der i gennemsnit henholdsvis 7,1 og 6,8 kubikmeter dødt ved pr. hektar, mens der er 6,6 kubikmeter pr. hektar i de blandede løv- og nålebevoksninger.

I forhold til skovdyrkningssystem registreres de højeste niveauer af dødt ved pr. hektar i de uensaldrende, dyrkede skove med 12,9 kubikmeter pr. hektar og i uensaldrende urørt skov med 11,5 kubikmeter pr. hektar og gennemgående højere end niveauet i de ensaldrende plantninger og selvsåninger. Her er det henholdsvist 5,3 og 5,8 kubikmeter pr. hektar. Danmarks Skovstatistik udarbejdes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet (IGN). Den er baseret på en årlig stikprøvebaseret arealopgørelse fra omkring 9500 prøveflader i de danske skove.

Hele statistikken kan findes på www.www.ign.ku.dk