Artikler fra Skovdyrkerne nr. 77

Ny aftale sikrer op til 200 hektar bynær skov til København. Arkivfoto.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Ny aftale skal sikre 200 hektar bynær skov til København

En ny aftale imellem regeringen og dens støttepartier sikrer op til 200 hektar statslig skov til København.Læs mere...

Ny videoserie sætter fokus på træarter
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Kort nyt fra Skovdyrkerne nr. 77

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Bendt A. Sloth er 86 år og tidligere formand for Skovdyrkerne Vest. Han ejer og dyrker Høver Skov på knap 50 hektar
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

86-årig skovejer: Skoven holder mig i gang

Bendt A. Sloth er uddannet landmand. I starten af 1960’erne købte han egen gård, men det var skovbruget, som for alvor fangede hans interesse. I dag er han 86 år, tidligere skovdyrker-formand - og han...Læs mere...

Høver Skov består af blandet nål og løv for at sikre stabiliteten. Skovens eneste rene bøgebevoksning ses til højre i billedet.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Skoven skal først og fremmest dyrkes forstligt

Forstlig dyrkning og produktion af råtræ kommer i første række hos skovejer Bendt A. Sloth. Natur og herlighed er også værdsat, men det er afkastet af produktionen, der skal betale for naturtiltag, ...Læs mere...

SF’s formand Pia Olsen Dyhr diskuterede skov og skovbrug med skovrider Kristian Løkke Kristensen (t.v.) og Dennis Nielsen, indehaver af byggevirksomheden Træværk.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

SF-formand: Der er ikke noget galt med produktionsskov

SF’s formand Pia Olsen Dyhr var for nyligt i skoven for at diskutere biodiversitet, politik og rammerne for dansk skovbrug. Formanden gjorde det blandt andet klart, at partiet gerne ser produktionss...Læs mere...

En bynær skov på cirka 260 hektar ved Højby og Lindved rykker nærmere.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

260 hektar fynsk skov rykker nærmere

En bynær skov på cirka 260 hektar ved Højby og Lindved rykker nærmere. Skoven skal realiseres i et samarbejde imellem Odense Kommune, Vandcenter Syd og Naturstyrelsen. For nyligt blev skovrejsningssa...Læs mere...

Nordmannsgran underplantet med hybridlærk
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Din udtjente juletræskultur kan ombygges til spændende skov

Juletræsdyrkere med udtjente juletræskulturer kan få kulturerne ombygget til skovbevoksninger. Det kan der komme spændende, smukke og robuste blandingsskove ud afLæs mere...

Juletræskulturer burde kunne konverteres til skovrejsning med tilskud, mener foreningen Danske Juletræer.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Ulogisk lovgivning spænder ben for potentielle skovrejsninger

Danmark kunne få meget mere skov , hvis tilskudsordningen til skovrejsning støttede konvertering af gamle juletræskulturer. Ulogisk lovgivning, mener brancheforening.Læs mere...

Byggemarkeder og håndværkere melder om stigende efterspørgsel efter certificeret træ.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Byggemarkeder og håndværkere efterspørger certificeret træ

Byggemarkeder og håndværksmestre melder om høj efterspørgsel på certificeret træ. Bygherrer stiller krav til certificering.Læs mere...

Naturstyrelsen melder klar til kortlægning af naturens tilstand i 20 af de danske statsskove, der er udlagt til urørt skov.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Biodiversiteten i urørte skove skal kortlægges

Naturstyrelsen melder klar til kortlægning af naturens tilstand i 20 af de danske statsskove, der er udlagt til urørt skov.Læs mere...

Typisk anvendes der standardtal ved udregning af erstatningsbeløbet. Man beregner ikke værdien af den konkrete skovbevoksning.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Ekspropriation risikerer at ramme skovejere som en hammer

Ved ekspropriation kan skovejere blive pålagt rydningspligt og urimelig lav kompensation. Vær derfor vågen, hvis dele af din ejendom skal eksproprieres, råder Skovdyrkernes fagfolk.Læs mere...

Hans Henrik Algreen-Ussing vil ikke acceptere den erstatning, som han er blevet forelagt i forbindelse med en ekspropriationssag.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Skovejer fik pålagt restriktioner og utilfredsstillende erstatning

Hans Henrik Algreen-Ussing er ikke tilfreds med den erstatning, han har fået tilbudt ved en igangværende ekspropriationssag. Der er lagt op til, at han pålægges evig rydningspligt og flere andre restr...Læs mere...

Fra 15-20 meters højde kappes bøgetoppen ned. Claus Fuglsig Jensen arbejder med motorsav i liften. På billedet er endnu en stor gren på vej imod jorden.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

200-årige bøge skæres ned for at øge publikums sikkerhed

14 bøge i en sydjysk lystskov udgjorde et sikkerhedsproblem for publikum. Derfor blev de 30 meter høje bøgekæmper skåret ned i september. Det krævede en lift og en erfaren skovarbejder uden højdeskræk...Læs mere...

Alle tiltag – også de små, vil gavne biodiversiteten.
05.10.2021 - Skovdyrkeren nr. 77

Selv små tiltag gavner biodiversiteten i skovene

Alle tiltag – også de små, vil gavne biodiversiteten. Det var en af konklusionerne, da Skovdyrkernes skovfogeder var på kursus i at skabe bedre biodiversitet i skovene. Læs mere...