Artikler fra Skovdyrkerne nr. 78

Den samlede vedmasse i skovene er steget, samtidig med at hugsten er øget
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Stadig større CO2-lager i danske skove

Ny skovstatistik viser større vedmasse i de danske skove samtidig med, at hugsten er steget.Læs mere...

Skovdyrkerne har samlet set rejst skov på næsten 600 hektar i denne sæson. Arkivbillede: Jens Mathiasen
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Kort nyt fra Skovdyrkeren nr. 78

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Steen Andersen ejer Pederslyst Plantage sammen med sin bror. Skoven dyrkes forstligt, og aktiviteterne er blandt andet salg af råtræ og klippegrønt og udlejning af andet hus på ejendommen.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Skovejere planter nåletræarter til fremtidens byggeri

Skovejerne Steen og Peter Andersen dyrker nål. De planter primært nåletræarter som lærk, grandis og douglas. Vurderingen lyder, at fremtidens bæredygtige byggerier kommer til at efterspørge lokalprodu...Læs mere...

Sådan ser den nye medlemsportal ud. Der er nu åbnet op for, at medlemmerne kan tage den nye portal i brug.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Skovdyrkerne er klar med ny medlemsportal

Nu lancerer Skovdyrkerne en ny medlemsportal. Portalen samler dokumenter og vigtige oplysninger om medlemmernes ejendomme.Læs mere...

For nyligt blev der talt skov, klima og politik i Lars Tingleff’s skov syd for kolding. Eva Kjer Hansen og en række lokale venstre-politikere var på besøg.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Tidligere minister: Vi kan finde penge til grønne driftsplaner

Eva Kjer Hansen (V) vil støtte, at skovejere kan få tilskud til grønne driftsplaner. Det gjorde hun klart ved et møde tidligere på efteråret.Læs mere...

Variation og diversitet i de dyrkede skove er vigtigt for at skabe gode betingelser for biodiversiteten – og den kan sikres ved en høj grad af frihed inden for veldokumenterede rammer, mener forsker.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Forsker kritiserer store udpegninger af urørt skov

De store omlægninger til urørt skov i statsskovene er frås med vores ressourcer, mener skovbrugsforsker. Vi mister betydelig klimaeffekt. Samtidig er den gavnlige effekt på biodiversiteten meget tvivl...Læs mere...

Der var stor spørgelyst og vidensudveksling, da der for nyligt blev afviklet workshop om skovlandbrug. 60-70 interesserede deltog og hjalp til med plantningen.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Landmand kombinerer træer og planteavl

For nyligt blev der afviklet workshop om skovlandbrug hos den sydvestjyske landmand Bjarne Larsen. Arrangementet trak mange besøgende. Forventningen er, at dyrkningsformen vil skabe bedre biodiversite...Læs mere...

Tegn på nedsat vitalitet hos bøg er blandt andet små og få blade, som ikke dækker lysnedfaldet. Træet fremstår tyndløvet og toptørt. 
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Eksperter: Skovejere skal føre tilsyn med risikotræer

Når skovgæster besøger skove, sker det på eget ansvar. Alligevel har skovejere pligt til at forebygge ulykker med risikotræer langs veje med offentlig adgang. Eksperter råder til at føre dokumentere...Læs mere...

Lær de vigtigste svampe i gruppe af vednedbrydende svampe, råder eksperterne. Når først de er konstateret, så dør træet. På billedet ses frugtlegement af en kæmpeporesvamp.
23.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Aggressive svampe vælter træer

Jo svagere vitalitet et træ har, desto hurtigere vil svampe nedbryde veddet i rødder, stammer og grene. Specielt en gruppe svampe er aggressive, og de er gode at kende.Læs mere...