Artikler fra Skovdyrkerne nr. 81

Dansk Skovforening ønsker at åbne op for, at forsikringsselskaber og pensionskasser kan investere direkte i skov.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Brancheforening byder pensionsselskaber velkommen i skoven

Forsikrings- og pensionsselskaber skal have mulighed for at eje skov, mener Dansk Skovforening. Selskabernes investeringer kan styrke den danske skovdrift, lyder vurderingen. Læs mere...

Samspillet imellem produktion, biodiversitet og klima var i fokus ved Skovdyrkernes halvårsmøde i Slagelse.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

4 Korte nyheder fra Skovdyrkeren nr. 81

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Kim Bøhne (t.h.) har bygget sin virksomhed op igennem mange år. I dag er der omkring 1,5 millioner træer på rod. Til venstre ses Søren Lundgaard, skovfoged ved Skovdyrkerne Nord-Øst
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Fra skovarbejder til selvstændig juletræsproducent

Kim Bøhne er en af landets større juletræsproducenter. Han begyndte som skovarbejder og har i løbet af de sidste 40 år bygget sin forretning op. Produktionen er nu på 150.000 træer årligt fra flere e...Læs mere...

Træ & Møbelindustriens direktør Lærke Flader frygter, at manglen på råtræ kommer til at betyde faldende beskæftigelse og lukkede virksomheder i blandt andet savværksbranchen.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Ukrainekrigen sætter træforsyning under gevaldigt pres

Over halvdelen af det forarbejdede egetræ, vi anvender i Danmark, importeres fra Ukraine. Andre træprodukter er også ramt af krigen. Der meldes om prisstigninger på 30-60 procent. Branchedirektør tale...Læs mere...

Her kommer ti nye nationalparker
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Her kommer ti nye nationalparker

De sidste ti naturnationalparker er placeret. De bliver geografisk bredt fordelt ud over hele landet Læs mere...

Med CO2-opsamling kan skovflis og anden biomasse få en nøglerolle i fremtidens grønne omstilling.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Ny teknologi kan sende biomasse i den grønne superliga

Ny teknologi kan opsamle CO2 fra varmeværkernes skorstene. Det kan gøre biomasse til et nøgleprodukt i fremtidens klimaomstilling. Faktisk kan flis stå overfor et reelt paradigmeskifte, vurderer udvi...Læs mere...

Skovdyrkerne rejste sidste år fire hektar skov ved Randers. På bare en sæson er birketræerne over mandshøjde og generelt har alle de plantede træarter etableret sig godt. På billedet ses lodsejeren Elsemaria C. Andersen sammen med skovrider hos Skovdyrkerne Nord-Øst, Peder Gregersen.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Østjysk skovrejsning fik dispensation fra forbud

Lodsejer Elsemaria C. Andersen fik med Skovdyrkernes hjælp tilladelse til at plante skov på et areal, hvor kommunen ikke ønskede skovrejsning. Træerne kom i jorden sidste forår. Væksten er kraftig, su...Læs mere...

Efter sommerferien begynder Miljøstyrelsen at registrere §25-natur i private skove. Naturområderne bliver udpeget med hjælp fra kunstig intelligens. Arkivfoto
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Miljøstyrelsen banker snart på hos private skovejere

Efter sommerferien begynder Miljøstyrelsen at registrere værdifuld natur i private skove, og nogle skovejere vil få besøg af styrelsens medarbejdere. Naturområderne bliver udpeget med hjælp fra kunst...Læs mere...