Artikler fra Skovdyrkerne nr. 1

Nyetableret skoveng (vildtager) efter skovning, grenknusning og grundgødskning. Foto: René Didriksen
01.12.2010 - Skovdyrkeren nr. 01

Skovlovens muligheder for vildtpleje

Skovloven gør det muligt i samspil med skovdriften, at tilgodese vildtet, jagten og ikke mindst herlighedsværdien. Her er et udpluk af mulighederne for vildtpleje i skoven.Læs mere...

Alm. bøg. Illustration fra bogen: Signe Moos Andersen
01.12.2010 - Skovdyrkeren nr. 01

Træer og buske i by og land

En af landets dygtigste og mest erfarne plantemennesker, Poul Erik Brander, har sammen med tre kolleger udgivet en helt ny og meget omfattende bog om træer og buske i landskabet.Læs mere...