Artikler fra Skovdyrkerne nr. 10

Typiske symptomer på angreb af rodfordærver i nobilis. Korte skud og misfarvede nåle på træet i forgrunden og et dødt træ med rødbrune nål i baggrunden.
01.02.2012 - Skovdyrkeren nr. 10

Nobilis - kulturetablering og proveniensvalg

En gennemgang af dyrkningsforslag såvel som dyrkningsbetingelse for Nobilis.Læs mere...

I skovbunden på billedet, kan høstes op til 1500 kasser af 2 kr. på en hektar, med 3-5 års mellemrum.
01.02.2012 - Skovdyrkeren nr. 10

Skovens mos - et vigtigt biprodukt

Mos er et stort aktiv i granplantager på næringsfattige lokaliteter. Vest for israndslinien produceres der årligt i omegnen af 2 mio kasser med mos, som primært afsættes til det tyske og hollandske de...Læs mere...

Pr. 1 april 2011 blev der indført jagttid på mårhunde.
01.02.2012 - Skovdyrkeren nr. 10

Mårhunden

Der er sagt og skrevet meget om mårhunden det sidste stykke tid og med udarbejdelse af en indsatsplan, øgede muligheder for jagt og regulering, er alle sejl sat til i bekæmpelsen af denne nye invasive...Læs mere...