Artikler fra Skovdyrkerne nr. 13

Harboøre Varmeværk - træflisen bruges ikke kun til varme, men også til el-produktion.
01.06.2012 - Skovdyrkeren nr. 13

Flisen kan forgasses

Skovdyrkerne deltog for nylig i et møde på Harboøre Varmeværk med formanden for Folketingets Energiudvalg, Steen Gade. Man så på en spændende teknologi, hvor træflis ikke kun bruges til varme, men ...Læs mere...

I bunden af Isefjord ligger Ejernæs med udsigt til Munkholmbroen mod nord.
01.06.2012 - Skovdyrkeren nr. 13

Overdrev og løveng på Ejernæs

Naturen er dynamisk. De fleste åbne arealer, der ligger urørte hen, vil med tiden springe i skov, og dermed ændre karakter. Her beskrives et eksempel, hvor en lodsejer blev enig med sin kommune om at...Læs mere...

En del gravhøje ligger i skovene. Her er krav til pleje og restriktioner omkring beplantning langt lempeligere end i det åbne land. Foto: Karsten Raae
01.06.2012 - Skovdyrkeren nr. 13

Pleje af gravhøje

Spredt udover det danske landskab ligger kæmpehøjene som nogle af de mest markante fortidsminder vi har. Koncentrationen er sine steder meget stor og vidner om tidligere tiders bosætningsmønstre.Læs mere...