Artikler fra Skovdyrkerne nr. 15

Den svenske skovejer Harald Holmberg er en af fortalerne for den svenske `naturkultur-metode´
01.10.2012 - Skovdyrkeren nr. 15

Selvsåning eller renafdrift (i Sverige)

I svensk skovbrug har udspillet sig en interessant strid gennem de seneste to år. En skovejer, der ønskede at satse på selvsåning fik for to år siden påbud fra den svenske skovstyrelse om i stedet at ...Læs mere...

120 stykker kødkvæg står for græsning af overdrevene - en vigtig indirekte del af terrænplejen.
01.10.2012 - Skovdyrkeren nr. 15

Professionel vildtpleje - fra Schackenborg til Samsø

Nordby Bakker på Samsøs nordspids er blandt de største overdrevs-arealer i Danmark. Her grænser stejle skrænter og dybe dale op til dyrkede marker. Mellem overdrev og marker findes optimale vilkår f...Læs mere...