Artikler fra Skovdyrkerne nr. 16

Dinesen douglas gulv, lagt på Sønderborg Slot i 1965, dette var startskuddet til produktionen af douglasgulve.
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

Historien om Dinesen - et dansk kvalitetsprodukt i træ.

Jels Savværk i Sønderjylland er blevet til den internationale virksomhed ’Dinesen’ – en sjælden succeshistorie i dansk træindustri. Produktet er trægulve af douglas eller eg, efterspurgt af førende a...Læs mere...

Urørt skov. Godt for biller og rådsvampe, men ikke så godt hverken for træproduktion eller for klimaet.
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

Mere vildnis i vores skove – kan det nu være rigtigt?

De grønne organisationer ønsker mere urørt skov (vildnis) i Danmark. Organisationen Verdens Skove så gerne al dansk skov udlagt urørt. De mener, at ”det er umuligt at beskytte biodiversitet og produce...Læs mere...

OP 42 poppel, anlagt i foråret 2011. Midt på sommeren 2012, er de knap halvandet år gamle popler allerede fem meter høje.
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

To år med poppel som energiafgrøde på landbrugsjord

Som led i implementeringen af 'Grøn Vækst', blev der i 2010 oprettet en række tilskud til fremme af bl.a. energiafgrøder på landbrugsjord. På baggrund af disse politiske medvinde analyserede Skovdyrke...Læs mere...

Det kræver stort grej at nette et torvetræ
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

Produktion af torvetræer - en lukrativ niche?

På Fyn har man i år oparbejdet omkring 300 torvetræer på mellem 3-9 meters højde. Træerne kommer fra en af Naturstyrelsens frøplantager, som skulle tyndes. Her konkluderes på forløbet, og på om produk...Læs mere...

Den velpassede skovs umiddelbare nytteværdi. Denne artikels
01.12.2012 - Skovdyrkeren nr. 16

En skovdyrkerforening i Vestjylland - hvorfor det?

Skovdyrkerforeningen Vestjylland har 25 års jubilæum her i december 2012. Så afgjort en benjamin blandt landets syv (nu seks red.) skovdyrkerforeninger, men en gedigen succes, der bygger på to grundpi...Læs mere...