Artikler fra Skovdyrkerne nr. 19

Skovrider Jens E. Handberg var en pioner på flisområdet. Et foto fra dengang – venligst udlånt af Naturstyrelsen Vestjylland
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Hvor kom flisen fra?

Træ til energiformål – og her især flis – er gået hen og blevet helt centralt i skovbruget. Flisen lægger så at sige en bund under hele prisdannelsen på de småt dimensionerede effekter. Teknikken med...Læs mere...

Svend Lind med en af de 700 Lindana TP flishuggere som årligt produceres på fabrikken i Midtjylland
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Ingen flis uden flishuggere

I den lille by Ølholm i Midtjylland ligger en fabrik, der producerer flishuggere. Startet fra bunden af maskinarbejder Svend Lind i 1980. Og stille og roligt vokset, så man nu producerer 700 flishugge...Læs mere...

Traditionel bevoksning af eg med enkeltrækker af poppel som ammetræ. Dette har givet fin ammetræeffekt i forhold til egene, men det er svært at slippe af med poplerne, hvis rækkeafstanden er lille som her.
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Flis i en fart? Tænk smart ved plantestart!

Flis er et vigtigt produkt for skov og samfund. Det giver et tidligt økonomisk afkast, rydder op i skoven og sikrer samfundet CO2-neutral energi på en omkostningseffektiv måde. Hvis man vil etablere ...Læs mere...

Minken er et effektivt rovdyr og kan gøre store indhug i f.eks. andefugles æg og yngel.
01.05.2013 - Skovdyrkeren nr. 19

Minken i naturen

I en tidligere artikel om bekæmpelse af mårhunden som invasiv art (Skovdyrkeren 10) nævnte vi minken som en mulig større skadegører. I hvert fald er den langt mere talrig end mårhunden. Som for mårhu...Læs mere...