Artikler fra Skovdyrkerne nr. 21

En oversigt over generelle træartsforslag figur 52. side 255 i "Danmarks nye skove"
01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Ny bog om skovrejsning (anmeldelse)

Professor i skovdyrkning Jørgen Bo Larsen har sammen med Jørgen Nimb Lassen fra Landskabsværkstedet skrevet en bog om skovrejsning. Den er rigtig flot, og der er mange gode oplysninger i bogen, men en...Læs mere...

Anden gangtynding i blandingsbevoksning med eg, bøg, lærk og skovfyr - anlagt 1994 på reolpløjet sandjord. Tyndingshugst ca 90 rm flis pr. ha.
01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Biomasseoptimeret skovdyrkning

Træflis spiller en nøglerolle i moderne skovbrug. Ved aktiv skovdyrkning kan man øge produktion og indtjening på den korte bane – uden at ændre på bevoksningens langsigtede formål og udvikling. Det ka...Læs mere...

01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Ny, ubehagelig svampesygdom i nordmannsgran

Mange af vores medlemmer er afhængige af indtægterne fra salg af nordmannsgran juletræer. (Se f.eks forrige artikel). Denne indtægtskilde er truet af en ny svampesygdom, som endnu har en relativ begræ...Læs mere...

01.09.2013 - Skovdyrkeren nr. 21

Hvor kom træpillerne fra?

Flis er et vigtigt brændsel og vi skrev for nylig en artikel om, hvor flisen kom fra. Men et endnu vigtigere træbrændsel er træpillerne. Hvor kom de så fra? Vi afslører her, at træpillerne næsten er ...Læs mere...