Artikler fra Skovdyrkerne nr. 24

Areal klar til reetablering efter grusgravning
01.02.2014 - Skovdyrkeren nr. 24

Grusgravning i skoven

En del skove indeholder faktisk en upåagtet ressource, som kan være penge værd, nemlig undergrundens sten og grus. Hvor der er tale om fredskov, kræver en udnyttelse dog en del papirarbejde, men det k...Læs mere...