Artikler fra Skovdyrkerne nr. 26

Professor J.P. Skovsgaard ved stor, flot tarmvridrøn på distrikt
01.05.2014 - Skovdyrkeren nr. 26

Tarmvridrøn – en overset træart

Kun 23 løvtræarter vokser naurligt i Danmark. Af dem bruges under halvdelen i det kommercielle skovbrug. To af arterne er alvorligt vingeskudte på grund af sygdomme – elmen og asken. Og kun enkelte lø...Læs mere...

Fødeproduktionen på arealer med lystræarter er ofte mange gange større end tilsvarende arealer med skyggetræarter.
01.05.2014 - Skovdyrkeren nr. 26

Vildtvenlig skovdrift

Skoven er levested for en lang række af vores jagtbare vildtarter, og selv i intensivt drevne skove vil der ofte være gode levevilkår for vildtet. Alligevel er det muligt gennem tiltag i skovdriften a...Læs mere...

Produktionsvalget her er ikke svært - men hvad nu, når træerne bliver større? Foto: Rasmus Fejer Nielsen
01.05.2014 - Skovdyrkeren nr. 26

Nobilis til klippegrønt, tømmer og flis

Hvilke muligheder er der i nobilis udover at producere klippegrønt? Og hvad betyder de nye bedre afsætningsmuligheder for flis, energitræ og eksporttræ for driften af nobiliskulturer. Denne artikel s...Læs mere...

Et kik ned gennem løvtræplantning fra 1999 mod yngre og ældre nåletræsbevoksninger.Foto: Per Juul Larsen
01.05.2014 - Skovdyrkeren nr. 26

Anvend stormfaldet positivt: Skab en mindre sårbar skov

I tiden mellem de forskellige stormfald går der ofte så længe, at alle ærgrelser, frustrationer og det hårde arbejde er glemt igen – indtil endnu en storm pludselig hærger, med de samme triste konsek...Læs mere...