Artikler fra Skovdyrkerne nr. 29

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

Verdens vigtigste rum!

Forberedt på dommedag – eller hvorfor er biodiversiteten vigtigLæs mere...

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

Trend Skov - Fra prügelknabe til forbillede

Nogle læsere kan måske huske en sag om en skovejer, der kom i en langvarig strid med Naturstyrelsen, fordi han ikke ville foretage en traditionel genplantning efter stormfaldet i 1981. Læs mere...

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

GPS-plantning

Ny teknik giver nye muligheder i juletræerne. Plantning styret af GPS vinder frem. Den mere præcise plantning er dyrere, men giver en række fordele, både i forhold til den efterfølgende renholdelse og...Læs mere...

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

Værdiproduktion - Lindenborg

På trods af fortidens voldsomme stormfaldsoplevelser fortsætter Lindenborg gods og skovdistrikt i Himmerland med traditionel grandyrkning i stor stil.Læs mere...

01.09.2014 - Skovdyrkeren nr. 29

Skovene! Natur eller produktion?

Nu skal vi (igen) have en ny skovpolitik, og atter stilles ovennævnte grundlæggende spørgsmål om skovenes funktion. Læs mere...