Artikler fra Skovdyrkerne nr. 3

Mandshøj Italiensk poppel.
01.03.2011 - Skovdyrkeren nr. 03

Poppel som energiafgrøde på landbrugsjord

Poplen er på det seneste blevet interessant, fordi ’grøn vækst’-tilskuddet til energiafgrøder nu også gælder for denne art. Poppel kan herefter etableres på landbrugsjord med et etableringstilskud ...Læs mere...